Group 2

Skaff deg en god gruppelivsforsikring

Skaff deg en god gruppelivsforsikring
4.7 (93.33%) 54 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Det som regel langt billigere å kjøpe en god gruppelivsforsikring enn en individuell dekning. Sjekk her om du er dekket godt nok i tilfelle uførhet.

Du risikerer en dramatisk inntektsnedgang hvis du blir ufør. Hvis du dør, risikerer dine etterlatte å måtte selge huset. Slett ikke alle klarer å betjene lånet med bare èn inntekt. Sjekk derfor at du har en god nok kombinasjon av livsforsikringer, både ved død og uførhet. Behøver du ekstra dekning, bør du først kjøpe såkalt gruppelivsforsikring via jobb eller fagforening.

Her er sjekklista før du kjøper gruppelivsforsikring:

1. Hvor mye får du fra NAV og jobben ved uførhet og/eller død? Sjekk nav.no

– Utgangspunktet for din uføretrygd er din pensjonsgivende inntekt de fem siste årene. Den settes til 66 prosent av snittet av de tre beste årene. Men tjener du bra, får du ”taket” i hodet. Det vil si at uansett hvor høy inntekt du har, vil din uføretrygd maksimalt bli beregnet ut fra 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, (G). I 2016 er den 555 546 kroner. Siden du bare får 66 prosent av dette, blir din uføretrygd maks 366 600 kroner. Selv om du tjener 2 millioner kroner årlig, må du klare deg med 366 600 kroner fra staten, det vil si en inntektsnedgang på over 80 prosent!

2. Klarer du betjene nåværende gjeld og forsørgerbyrde med en slik trygd?

De fleste kan justere ned forbruk og livsstil hvis inntekten går ned. Det er ikke sikkert at du vil kjenne så enorm forskjell på en lønnsinntekt på 500 000 kroner eller en uføretrygd på 330 000 kroner, hvis dere er to som deler familieøkonomien. Etter skatt krymper inntektsforskjellen til rundt 100 000 kroner. Men en ting er forbruket, en annen er de faste utgiftene knyttet til bolig, bil og så videre. Vil dere kunne betjene lånene med en lavere familieinntekt? Vil dere ha god nok økonomi til å forsørge flere barn, jobbe deltid en periode? Sjekk om du allerede er dekket gjennom jobb eller fagforening. Men merk at mange arbeidsgivere har kuttet ut den gode uføredekningen da bedriften gikk fra en såkalt ytelsespensjon til innskuddspensjon, så det er ikke sikkert at du har den gode dekningen som du en gang hadde via jobben.

3. Nei? Kjøp en livs- eller uføreforsikring.

Hvis ikke, bør dere skaffe dere en ekstra uføre- eller livsforsikring. Aller først bør dere sjekke om dere kan kjøpe det via jobben eller fagforeningen. En god gruppelivsforsikring er langt, langt billigere enn å kjøpe individuell dekning, spesielt for kvinner, siden de ofte betaler det samme som sine mannlige kollegaer, selv om risikoen for uførhet er mye høyere. Mange fagforeninger har gruppelivsordninger hvor også ektefelle eller samboer kan tegne en billig forsikring, selv om hun eller han ikke er medlem i fagforeningen.

Hvor god dekning?

Prisen avhenger av blant annet av alder og forsikringssummen du velger. Er du for eksempel medlem i Den Norske Legeforening, er det ikke legeforeningen du kjøper forsikringen av, men banken eller forsikringsselskapet som de har tegnet avtale med, i dette tilfellet Storebrand. Du må som regel fylle ut godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret. Helseerklæringen må fylles ut av både deg som medlem og eventuell medforsikret (ektefelle/samboer). Dekningen er gjerne delt opp i tre eller fire valgmuligheter. Nedenfor er eksempler fra Akademikernes avtale med Storebrand.

Dødsfall

En dødsfallsforsikring sikrer dine etterlattes økonomi dersom du skulle falle fra, slik at ikke økonomien blir en ekstra belastning i en allerede vanskelig situasjon. Utbetalingen er fritatt for inntektsskatt.

Du kan velge mellom tre forsikringssummer:

12G

1 080 816 kr

22G

1 981 496 kroner

40G

3 602 720 kroner

Uførekapital (engangsutbetaling ved uførhet)

En uførekapitalforsikring gir deg engangserstatning dersom du blir varig ufør. Det er NAV som bestemmer om du kan bli definert som “varig ufør”, og det påvirker hvordan utbetalingene dine blir. Utbetalingen er fritatt for inntektsskatt.

Du får utbetalt uførekapital dersom:

✓ Du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Da utbetales erstatningen til deg som et engangsbeløp. Du må ha vært ufør i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra NAV.

✓ Du har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og du har blitt innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder.

 

Du kan velge mellom tre forsikringssummer:

12G

1 080 816 kroner

22G

1 981 496 kroner

40G

3 602 720 kroner

Tidsbegrenset uførerente (månedlig utbetaling ved uførhet)

Denne forsikringen må kjøpes sammen med Uførekapital, da disse to utfyller hverandre. Du får utbetalt tidsbegrenset uførerente dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.

 

Du kan velge mellom to forsikringssummer:

1G

90 068 kroner

2G

180 136 kroner

Summen justeres hvert år. Erstatningen utbetales som månedlige utbetalinger i inntil fire år, så lenge du er minst 50 prosent arbeidsufør. Forsikringssummen justeres ikke når den er under utbetaling. Du betaler 27 prosent skatt på 20 prosent av utbetalingen fra en uføreforsikring. Dette tilsvarer kun 5,4 prosent skatt på den samlede utbetalingen.

 

Hvem kan få uføretrygd?

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.
  • Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 40 prosent.
  • Skyldes uførheten en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 30 prosent.

 

Pris på gruppelivsforsikring

Prisene varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap og det lønner seg derfor alltid å sammenligne priser fra flere. Dette kan du raskt og enkelt gjøre gjennom Tjenestetorget. Fyll ut ett skjema nedenfor og velg hvilke du ønsker pristilbud fra. Du kan dermed velge det tilbudet du liker best – eller ikke å velge noen av dem. Tilbudene er helt uforpliktende!

Forsikringer du MÅ ha, BØR ha og kan DROPPE

Du kan ikke forsikre deg mot alt i livet. Det vil bli veldig dyrt. Vi har samlet en oversikt over hvilke forsikringer du MÅ ha, hvilke du BØR ha og hvilke du kan DROPPE.

Beste reiseforsikring – slik finner du den

På jakt etter en test som forteller deg hvilken reiseforsikring du bør velge? Husk på at det viktigste for å finne beste reiseforsikring for deg er nettopp å gjøre egne undersøkelser også.

Dette dekker din innboforsikring

En innboforsikring dekker alt innbo og løsøre som du eier. Pass på hullene i din innboforsikring, ellers risikerer du store tap ved brann, tyveri og lignende.