Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Registreringsnummer gir trygt og sikkert kjøp av bil

 

Linda Therese Stadeløkken

Det å kjøpe bil er en stor avgjørelse for de fleste, og med bilen følger det en del ekstra utgifter. Visste du for eksempel at du kan bruke registreringsnummeret aktivt for å få informasjon om aktuelle biler og deres eiere slik at du slipper å gå på en smell? I tillegg er bilforsikring helt nødvendig.

Ja det er faktisk fullt mulig, og ikke minst anbefalt at du som skal kjøpe nye bil sjekker opp nåværende eiers registreringsnummer også kalt bilnummer, slik at du får informasjon om bilen og eventuelle heftelser i bilen. Et registreringsnummer hos Veivesenet er unikt og er knyttet til en bil og bilens eier. Registreringsnummeret består som regel av sifre og bokstaver og i motsetning til for eksempel USA, kan vi ikke velge hva som skal stå på våre nummerskilt her i Norge. Du kan også kontakte Veivesenet or informasjon om bil og eier av bil. Når du skal kjøpe bil kan du sjekke eventuelle heftelser i motorvogn hos Brønnøysundregistrene ved å bruke registreringsnummer søk på bilen. Men hvorfor er dette viktig?

Sjekk heftelser

Du kan også skrive inn understellsnummer istedenfor registreringsnummer

Å sjekke om det er heftelser i en bil gjennom info om bil, er viktig slik at du slipper å kjøpe med ekstra gjeld i bilen. Si for eksempel at nåværende eier har tatt opp lån med sikkerhet i bilen, og har unnlatt å betale dette tilbake. Da har banken krav på å få ut penger gjennom tvangssalg av bilen, uansett hvem som eier den. Skulle for eksempel den gamle eieren nekte å gjøre opp for seg, så er det faktisk du som risikerer å måtte gjøre opp hans gjeld, ettersom det er din nye bil som kreditor har pant i.

Når du kjøper en bil har du gjerne gått gjennom budsjettet ditt og sørget for at du kjøper en bil du har råd til med tanke på både utgifter til eventuelt lån og de månedlige utgiftene som følger med. Om du da får en slik ekstra utgift kan dette ødelegge en del for deg. Så hva kan du gjøre om du oppdager heftelser på bilen som du har tenkt å kjøpe? Da bør du gjøre avtaler med selger, som er juridisk bindende selvfølgelig. Dere bør skaffe bekreftelser fra bank eller finansieringsinstitusjon på heftelsens størrelse, hva som er rentene og omkostningene og bekreftelser på at heftelsen blir slettet straks lånet er oppgjort. Beløpet bør gå ut av den summen du skal betale for bilen, slik at du betaler heftelsens beløp til bank eller finansieringsinstitusjon, og så resten av kjøpesummen direkte til selger.

Er bilen EU-godkjent?

Du kan også skrive inn understellsnummer istedenfor registreringsnummer

Enten det er første gang du kjøper bil, eller du har gjort det noen ganger, så er det lurt å sette seg inn i hva du bør gjøre før hvert bilkjøp. Det finnes forskjellige guider til dette, blant annet på NAF sine sider, hvor du kan få gode råd om hvordan du gjør ditt kjøp av bil tryggest mulig. En ting det er veldig viktig å sjekke er hvorvidt bilen er EU-godkjent. Dette er noe helt annet enn å sjekke heftelser i bilen, og du må gjøre denne sjekken på Veivesenet sine sider om EU-kontroll.

For at vi i Norge skal ha en tilfredsstillende standard på kjøretøyene som ferdes på veiene, er det lovpålagt at alle kjøretøy med vekt opp til og med 3 500 kg skal gjennom en periodisk kjøretøykontroll. Dette skal skje hvert annet år fra det fjerde året etter at bilen ble registrert første gang. Kontrollene utføres hos NAF eller på de verksteder som Statens Veivesen har godkjent slik at de kan foreta slike kontroller. Prisene varierer fra sted til sted, så det lønner seg å sjekke opp både pris og kvalitet på EU-kontrollen. Når kontrollen er gjennomført vil resultatene bli sendt til det sentrale kjøretøyregisteret hvor det knyttes opp mot registreringsnummer bil.

Registreringsnummer og forsikring av bil.

Kontrakt sikrer juridisk sikkerhet.

Og du? Ikke glem kontrakt ved bilkjøp!

Ifølge NAF er det ikke mindre enn 400 000 biler som skifter eiere hvert eneste år og 40% av disse skriver ikke kontrakter. Sørg for at du både prøvekjører bilen og får en ordentlig skriftlig kontrakt slik at alt det juridiske er på plass. Uten en kontrakt så kan du få problemer om det skulle oppstå noe med bilen eller du finner skader som har vært der før du kjøpte den.

For å gjøre dette så enkelt som mulig er det flere steder du kan få tilgang til kontrakter som du og selger kan benytte dere av. De som nok er greiest å benytte seg av er NAF sin kontrakt eller Forbrukerrådet sin kontrakt som du kan lage elektronisk eller skriftlig. Husk at eventuelle heftelser, problemer med bilen og avtaler om årsavgift og lignende skal spesifiseres i kontrakten.

Forsikring er helt nødvendig!

For å kunne få tilbud på forsikring, er det viktig at du gir forsikringsselskapene riktige opplysninger om bilen. Skriv inn ditt registreringsnummer under og få informasjonen du trenger!

Du kan også skrive inn understellsnummer istedenfor registreringsnummer

For å kunne kjøre bilen du har kjøpt er du nødt til å ha forsikring. Men visste du at det også finnes eierskifteforsikring for kjøp av bil privat? Et eksempel her er NAF sin eierskifteforsikring som dekker deg i de første 3 måneder i tilfelle noe skulle oppstå med bilen. I denne forsikringen får du også NAF-test av bilen, hvor du får NAF sine testere til å kontrollere bilen og hvordan den fungerer. Noe av det beste med denne forsikringen er allikevel at du slipper å forholde deg til kjøper. Du har kontakt med forsikringsselskapet. Skulle du ha behov for bistand i etterkant får du også medlemskap med veihjelp og advokathjelp om det skulle trenges. Men sjekk gjerne andre sine vilkår på eierskifteforsikring, for å være sikker på at du får et godt tilbud med den dekning som du ønsker. For selv om du sjekker registreringsnummeret, så er det ikke alle ting du kan forhindre.

Når du skal velge bilforsikring er det også en del ting du bør ta med i betraktningen. Hvilke elementer ønsker du å ha med i forsikringen? Hvilke elementer du ønsker å ha med, påvirker kostnaden på forsikringen, men det påvirker også egenandelene når uhellet er ute. Så her gjelder det å tenke på hva dine behov faktisk er. Vil du for eksempel ha økonomi til å klare å fikse bilen om du er i en ulykke der det blir en del skader på skroget? Alle må ha en ansvarsforsikring når de skal eie og bruke bil. Skulle du og bilen havne i en ulykke der det er skader på andre ting, biler eller mennesker skader, så vil denne forsikringen dekke dette.

Så er spørsmålet om du vil ha kasko eller delkasko. Igjen handler det om hvor mye skade du tror du vil klare å dekke selv om du skulle oppleve en form for ulykke med bilen. Delkasko vil dekke ting som brann, tyveri, redning, knuste ruter, veihjelp og i noen tilfeller skader på utstyr som er fastmontert i bilen. Her opererer man med forsikring basert på verdien av det som kan ødelegges. En Kasko dekker alt som delkaskoen dekker, men har også noen tilleggsmomenter. Med full kasko kan du få dekket skader som oppstår på din egen bil i forbindelse med velt, utforkjøring eller sammenstøt. Den vil også dekke skader på fastmontert utstyr til fastsatte verdier.

Velger du en ulykkes eller fører-og passasjer del i din forsikring sørger du for at De som skulle oppholde seg i bilen når en ulykke inntrer er dekket av forsikringen. Denne forsikringen gir også mer erstatning i forhold til invaliditet og død som følge av en ulykke eller uhell.

En ting det er greit å vite er at rettshjelpsforsikring er inkludert i alle vanlige bilforsikringer. Mange av oss opplever at man plutselig står som en part i en tvist, gjerne i forbindelse med skader etter ulykker, der skyldspørsmålet ikke blir helt avklart. Da er det greit å ha tilgang på advokater som kan bistå og gjøre alt det juridiske arbeidet slik at du kan fokusere på andre ting, som for eksempel å bli frisk etter skade i forbindelse med bilulykke.

Bonussystem?

Som regel er det slik at din forsikringspremie faktisk øker om du har uhell eller er involvert i ulykker så derfor lønner det seg å få plassert skyld og kostnader der de faktisk hører hjemme, slik at din forsikringspremie påvirkes minst mulig av det som har skjedd. Forsikringene er nemlig satt sammen slik at jo høyere risiko du har for skade, jo større forsikringspremie må du betale. Men det finnes også et veldig bra bonussystem som belønner de som har lite skadehistorikk, og det er her du vil være om du skal spare penger på bilforsikringene dine fremover. For en som har kjørt i lengre tid uten skade, vil få mye lavere premie enn en som har hatt skadehistorikk.

Men hvordan fungerer dette systemet egentlig? Når du først tegner en forsikring så får du det som kalles for en startbonus. Den sier noe om hvor du står i dag og er gjerne på omtrent 20% og da er dette ditt fradrag i forsikringspremien. For hvert år du kjører uten noen skader som du må ha forsikringsoppgjør på, får du 10% økning i bonusen din. Dette skjer frem til du har oppnådd 70% bonus. Nå blir tidsintervallene lengre og prosentene lavere. Det vil si at du må kjøre 5 nye år uten skader for å få 5% mer bonus og havne på 80% eller du kan fortsette med dine 75% og få en ansvars/kaskoskade uten at du taper bonus på dette. Dette er en ordning det ikke er alle som er klar over, og det gjelder også å følge med selv her.

Registreringsnummer og forsikring av bil.

Bonussystemer og forsikringspremie endres ved uhell.

Noen ting å huske om bilforsikring

  • Vurder om du trenger særskilt forsikring for kostbart ekstrautstyr.
  • Visse typer sikkerhetsutstyr gir deg redusert premie. Vurder om noe eventuelt bør monteres.
  • Vurder om du har behov for forsikring som gir deg leiebil ved skade.
  • Sjekk at du holder deg innenfor den kjørelengden som er oppgitt i forsikringsbeviset. Overstiger du denne kjørelengden, kan erstatningen bli redusert ved skade.
  • Sett deg godt inn i sikkerhetsforskriftene. Disse må overholdes for at bilforsikringen skal være gyldig.
  • Dropp kasko hvis bilen er gammel og har lav verdi.
  • Følg med på hvordan bilforsikrings- premien utvikler seg i ditt selskap. Stiger den mer enn hos konkurrentene?
  • Husk at du ved ansvars- og kaskoskader drar med deg et bonustap i flere år fremover. Ved skade blir det derfor en vurdering om du bør betale skaden selv.
  • En vanlig kaskoforsikring dekker ikke maskinskade. Vurder om du har behov for å tegne en tilleggsforsikring som dekker skade som rammer motor, girkasse og kraftoverføring alene i tillegg til eventuell leiebil i den forbindelse.
  • Vurder om du ved salg eller kjøp av bil har behov for å tegne brukt- bilforsikring som dekker skader som hindrer bilens fremdrift. Dette vil gi trygghet for eventuelle overraskelser i forbindelse med kjøp og salg av bil.

Kilde: Finansportalen.no

Ved å vite hva du kan gjøre med registreringsnummer eller bilnummer, så kan du også sørge for at dine forsikringsoppgjør blir mer korrekte. Hva om du for eksempel opplever en situasjon der fører av den andre bilen stikker av gårde? Vær kjapp med å skrive opp bilnummeret, det tar som regel noen sekunder før bilen er helt borte fra ditt synsfelt. Da kan du selv fylle ut anmeldelse og rapport i forbindelse med det som har skjedd. Ved da å sjekke registreringsnummer/bilnummer hos Veivesenet, så kan du få den informasjon du trenger til å spore opp eieren av den andre bilen slik at du kan kontakte dem privat, eller oppgi informasjon til nødvendige instanser som for eksempel politiet eller forsikringsselskap.

Ønsker du bilforsikring?

Fyll ut skjema under for et uforpliktende tilbud på forsikring fra Tjenestetorget.