Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Finn

Radonmåling
i Finnsnes

Spar tid på å få tilbud på Radonmåling fra flere, med ett skjema på få minutter. Spar penger på å la dem konkurrere om deg.

 

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

 

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Radonmåling - har du sjekket boligen din?

Alle bør sjekke om deres bolig har radongass, ettersom dette er en farlig og ikke minst helseskadelig gass om den når visse nivå i boligen. Har du testet din bolig eller er du på jakt etter beste måtene å gjennomføre disse testene? VI har noen gode tips til deg som vil sikre familien mot radongass.

Hvert år er det ifølge SINTEF omtrent 300 nordmenn som dør av lungekreft som kommer på grunn av radongass. Dette har ført til at norske myndigheter har bestemt at radonkonsentrasjonen i oppholdsrom ikke skal overstige 200 bequerel pr kubikkmeter luft. Er den allerede over 100 Bq pr kubikkmeter, bør du sette i gang med tiltak for å forbedre situasjonen. Men hva er radon egentlig og hva er det som gjør at det er så farlig for oss?

Hva er radon?

Den enkle forklaringen på hva radon er for noe, er at det er et radioaktivt grunnstoff med en Atommasse på 222. Ved normal temperatur og trykk så vil du ikke kunne se radongassen da den er fargeløs, smaksløs og luktfri. Når temperaturen kommer under smeltepunktet vil fargen på gassen gå på en skala fra lysegul til oransje. Radongassen kommer fra uran og dette finner du mye av der hvor det er granitt. Noen steder opplever man at det finnes høye konsentrasjoner av radon i luften i boliger og andre bygg og dette kommer fra lekkasjer i grunnen hvor bygget står.

Har radon noen nytte?

Radon har faktisk også nytte på flere områder. Den brukes i industrien hvor du for eksempel må måle sveiseskjøter. Radoninnholdet i vannet kan også si noe om hvor stor del av vannet som er grunnvann, ettersom det ikke finnes radon i overflatevann. Men den arenaen hvor bruken kan ses på som viktigst er strålebehandling av kreft. Dette er en veldig anerkjent behandlingsmetode som gjerne brukes sammen med kjemoterapi eller kirurgisk behandling. Strålebehandling gis enten innvendig ved å plassere en strålekilde inntil eller i en svulst. Ellers så kan strålingen gjøres ved hjelp av stråling utenfor kroppen. Formålet er å få ødelagt mest mulig av svulsten og minst mulig av det friske vevet som er i området rundt svulsten.

En årsak til lungekreft

Det kan kanskje ses på som skjebnens ironi at radon både brukes til behandling av kreft og samtidig er en av de største årsakene til lungekreft her i Norge. Bare i Norge dør ca 300 personer av lungekreft som kommer fra radon. Radonstrålingen fører til kreft ved at alfastrålingen fra radon påvirker lungecellene. Strålene gjør at DNA og enzymer i lungene går inn i krisemodus og jobber på høygir. Denne prosessen skaper kreftceller, og da i et voldsomt tempo når de først kommer i gang. Mange kan også oppleve allergi og problemer med å puste.

WHO har gått ut offentlig og sagt at radon faktisk er den nest største årsaken til lungekreft, etter røyking. Det oppdages nesten 1800 tilfeller av lungekreft i Norge hvert år og det er opp til 300 av disse som kommer fra radongass i innemiljøet. Det finnes forskning som viser at stråling på 150 bequerel utgjør enorm helserisiko og denne risikoen faktisk øker jo mer tid man bruker i boligen, logisk nok.

Radon i hus?

Ettersom radongassen er usynlig og ikke lukter, så er det vanskelig å se at den er inne i huset. Selve gassen kommer når grunnstoffet radium blir brutt ned og det er faktisk radium i de fleste bergarter. Vi vet jo alle at det er mye berg i Norge og at det er mang et hus bygget på grunn med mye berg under. Dette er en av årsakene til at Norge faktisk er et av landene med mest radonutslipp.

Det er omtrent 1 av 10 boliger i Norge som har for høye radonverdier, og dette antas å være rundt 170 000 boliger. I bygg hvor det oppholder seg folk hele tiden, som for eksempel boliger, skal radonbelastningen være maks 100 Bq/m3. Når vi snakker om utleieboliger, barnehager og offentlige bygg er det et krav i strålevernforskriften at det skal settes i gang nødvendige tiltak for å få ned radonstrålingen i bygget om målingene viser 200 Bq/m3. Det finnes også helt egne krav til nybygg som skal reises.

Statens strålevern og norske kommuner har kartlagt radonkonsentrasjonen i bygg og ønsker man å finne ut mer om hvordan det er med stråling i området du bor, er det mulig å finne dette på deres hjemmesider. Der finner du også informasjon om radonstråling og eventuelle tiltak man kan sette i gang.

Hvordan måle radon?

Før man kan sette i gang forskjellige radontiltak så må man finne ut hvorvidt det faktisk er mye radonstråling i boligen eller bygget. Begynn gjerne med å sjekke ut Statens strålevern sine sider på nett for å se om det er mye stråling i nettopp det området din bolig eller ditt bygg befinner seg. Eller er det noen i boligen eller bygget som viser symptomer på å ha inntatt for mye radon? Symptomer på dette er vedvarende hoste som ikke går bort, at man hoster blod, får pustevansker, brystsmerter og gisper etter luft. Man får gjerne unormalt mye luftveisinfeksjoner som lungebetennelse eller bronkitt. Gjør man ikke noe med det når man mistenker radonutslipp, kan det i verste fall gå så langt som til lungekreft. Derfor er det viktig med radonmåling.

Hovedregelen er at alle norske boliger bør måle radonkonsentrasjonen for å se om det er nødvendig å sette i gang tiltak. De eneste som i utgangspunktet slipper unna dette er boligblokker fra andre etasje og oppover ettersom strålingen ikke når så langt opp i høyden. Det anbefales at man bruker sporfilmmåling som man tar over 2 måneder i løpet av vinterhalvåret. Disse skal plasseres i to av boligens mest brukte rom som for eksempel kjøkken og stue. Det er ikke noe problem å få fatt i disse målerne for å sjekke radonnivået og når man har gjort dette i 2 måneder så er det bare å sende inn for å få dem lest og få deres radonverdier.

Det stilles krav til radonmåling og det er greit å ha kontroll på de kravene som er knyttet til din bolig eller ditt bygg. For å sikre at radonnivået er ifølge kravene i strålevernforskriften, må disse målingene gjøres etter Strålevernets anbefaling. Det må være en måling som går over lang tid, minst 2 måneder ettersom radonstrålingen kan variere fra dag til dag og uke til uke. Målingene må gjøres mellom medio oktober og medio april. Alle tester skal kunne dokumenteres, da gjerne med resultatene fra målingen som man får tilsendt som en rapport fra laboratoriet.

Tiltak ved radon

Det er mange tiltak du kan sette i gang med selv, som for eksempel få kontroll over ventilasjonen i boligen. Den må være balansert slik at du unngår stort undertrykk som igjen kan gi mer radongass. Er du usikker på hva du kan gjøre for å forbedre boligen, og du ikke har fått noen pålegg om å gjøre bestemte tiltak, bør du ta kontakt med en radonrådgiver som vil hjelpe deg å finne kilden til radonproblemet og gi deg informasjon om hvilke tiltak som skal til for å rette opp problemet. Når tiltakene er satt inn er det på tide å måle radon igjen og gjøre vedlikehold for å sikre normale radonverdier i boligen.

Når du skal hente inn radonrådgiver så sjekke med forskjellige firma slik at du får avtale om god pris, bruk gjerne anbudstjenester hvor du kan få tilsendt tilbud fra forskjellige firma. Disse firmaene vil da gi deg tilbud på en pakke med tjenester. Det kan også være at man får ting som radonduk, radonvifte, radonbrønn, digital radonmåler eller sporfilmmåler med på kjøpet.

Det er ikke bare i luften du kan finne radon. Du kan faktisk også finne radon i vannet, og dette er like farlig som om man finner det i luften, om ikke verre. Finnes det i vannet finnes det antagelig også i luften og det som er i luften vil forsterkes av at det er i vannet. Disse målingene kan gjøres hele året og du får utstyret hos Statens strålevern. Det finnes heldigvis mange metoder man kan benytte for å bli kvitt radon i vannet, men det finnes ikke noe som vil fjerne det fullstendig. Du kan få fjernet opp til 95% av radon i vannet med enkelte tiltak og det er fullt mulig å kombinere de forskjellige tiltakene.

Radon i vannet

En av de mest effektive løsningene er å blande vannet med luft for å slippe ut gassen ved for eksempel gjennombobling, spredning eller overrisling. Ettersom halveringstiden på radon er 3.8 døgn, så kan man lagre vannet så lenge og det vil sørge for at radongassen forsvinner over tid. Det kan være nødvendig å tilsette klor i vannet ettersom lagringen kan føre til mer bakterier i vannet. En siste metode som kan brukes er filtrering gjennom aktivt kull eller membranfiltrering. Dette er en metode som er best å bruke på begrensede vannmengder, som for eksempel til drikkevann. Her må man være obs på at det kan danne seg radondøtre på filtrene og disse har dermed begrenset levetid og må behandles som radioaktivt avfall.

Les flere artikler

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.