Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Overtakelsesprotokoll: Hva du må sjekke

Overtakelsesprotokoll: Hva du må sjekke
4.4 (88.81%) 59 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Når du kjøper bolig bør du ikke signere overtakelsesprotokollen uten å lese svært nøye hva den inneholder.

Hva er en overtakelsesprotokoll?

Det er blitt mer og mer vanlig at eiendomsmeglere vil at man signerer en overtakelsesprotokoll før man overtar en bolig fra en selger. Denne protokollen tas gjerne med på selve overtakelsen, det siste leddet i salgsprosessen, og undertegnes der av kjøper og selger. Den markerer risikoens overgang fra selger til kjøper. Da avslutter man bolighandelen og dokumenterer at alle formaliteter er gjennomført.

Det er derfor svært viktig at du går nøye gjennom hele eiendommen før overtakelsesprotokollen undertegnes, og at alle potensielle feil og mangler anmerkes i protokollen, ifølge Help Forsikring.

Holde tilbake penger

Det er oftest i denne protokollen at man skriver hvorvidt deler av kjøpesummen skal holdes tilbake. Et typisk eksempel er at boligen ikke er rengjort på en god nok måte. Eller at  selger hadde lovt å utbedre mangler eller gjøre annet arbeid på boligen som ikke er blitt gjort når den skal overtas. Hvis dette ikke er gjort, og selger lover bot og bedring, bør du både avtale hva som skal skje hvis det ikke er blitt gjort innen en definert tidsperiode.

Et annet typisk eksempel kan være at det er oppstått en skade etter visning, for eksempel at det integrerte kjøleskapet, som skulle følge med boligen, ikke lenger virker.

Men du bør være forsiktig med å holde tilbake hele kjøpesummen. Det skal bare holdes tilbake en sum som står i rimelig forhold til mangelen som påberopes. Er ikke boligen rengjort, og du selv må hyre inn et vaskefirma, vil det typisk kunne holdes tilbake en sum som tilsvarer regningen fra dette firmaet. Holder du tilbake hele summen, kan du risikerer morarenter eller forsinkelsesrenter på beløpet som er tilbakeholdt.

Advarer mot overtakelsesprotokollen

Flere advokater advarer mot at protokollen kan være formulert slik at den kan den svekke kjøpers klagemulighet. Derfor bør du lese den svært nøye før du eventuelt signerer.

Husk at det i utgangspunktet ikke er et krav om at den må signeres for at boligtransaksjonen skal avsluttes, selv om enkelte eiendomsmeklere hevder dette. Når du kjøper ny bolig, følger det av bustadoppføringslova at du skal skrive en slik protokoll. Men kjøper du en bruktbolig, er salget regulert av avhendingslova, og der nevnes ikke krav om overtakelsesprotokoll.

Det er heller ikke slik at dere må være helt enige om boligen for å signere en overtakelsesprotokoll. Både kjøper og selger kan gjøre sine anmerkninger i protokollen og så signere. I noen tilfeller må imidlertid overtakelsesprotokollen være signert før kjøpesummen kan overføres, nøkler overleveres og skjøte sendes til tinglysning.

Selge bolig?

Skal du selge bolig og har behov for eiendomsmegler? Å finne riktig eiendomsmegler er både tid- og energikrevende. Nå kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere meglere gjennom ett skjema! Du fyller kun ut skjemaet og velger hvilke eiendomsmeglere du ønsker å sende det til. Deretter vil du bli kontaktet for et pristilbud. Du velger selvfølgelig det tilbudet du liker best. Enkelt, ikke sant?

Vurderer du å selge?

Det finnes flere måter å gjøre det lettere for deg å selge boligen på. En av dem er å finne riktig eiendomsmegler. Hvordan finner du den rette for deg som ikke koster skjorta?

read more