Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Hvilket forsikringsselskap gir best service?

Hvilket forsikringsselskap gir best service?
4.4 (88.09%) 47 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Det sies at forsikring har to priser: Før og etter skade. Et selskap kan vinne pristester, men sparte hundre- eller tusenlappene kan fort forsvinne når du krasjer bilen og selskapet er kjipe med oppgjøret. Problemet er at priser er målbart, mens service og skadebehandling er vanskeligere å måle.

 

Tilfredse kunder

Det fins riktignok to organisasjoner som måler kundebehandling og service hos bransjer og selskaper.

EPSI er en non-profit organisasjon som hvert år måler kundetilfredshet blant selskapene innen skadeforsikring. Handelshøyskolen i Stockholm er faglig garantist på verktøy og metode. De har intervjuet rundt 1800 kunder og bedt dem vurdere ulike aspekter rundt produkter, pris, service etc. Da kan EPSI sammenfatte resultatene i en rating for kundetilfredshet:

 

Frende:                      74,3

Øvrige*:                     73,5

Spb1 Forsikring:       72,5

Eika Forsikring:        71,9

Gjensidige:                70,7

If:                               70,4

Tryg:                          69,3

DNB:                          66,3

 

*Øvrige: Codan, Storebrand, KLP, Enter, JBL med flere.

 

0-100

Skalaen er 0-100, hvor resultater under 60 er å anse som mindre bra, mellom 60-75 anses for å være middels mens alt over 75 anses for å være bra eller meget bra. Målingen viser at det er større forskjell på bunn og topp enn på lenge.

 

Også på spørsmål om skadebehandling får Frende høyest score, men resultatene for de øvrige selskapene er ikke offentlig tilgjengelige. Jevnt over viser tallene at kunder som har hatt en skade er mer fornøyde med selskapet enn kunder som har vært skadefrie.

 

Norsk Kundebaromter

Norsk Kundebarometer (NKB) har en lignende undersøkelse årlig. Det er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

 

Spb 1 Skadeforsikring:      79.2

Tryg                                       77,6

Gjensidige                             77,5

Eika                                       75.7

If                                           73.2

 

Også her er skalaen 0-100 og kundene utrykker en ganske stor grad av tilfredshet over selskapene hvor de er kunder i. Sparebank1 Skadeforsikring får en score som faktisk bringer dem helt opp på plass nr 1 over alle landets bedrifter. Dessverre er ikke mindre selskaper og Frende inkludert i denne undersøkelsen.

 

Sjekk med venner

Med unntak av Sparebank1, som gjør det meget bra hos både EPSI og NKB, er det relativt store sprik mellom de to undersøkelsene. Derfor skal du selvsagt ikke stole blindt på at disse resultatene. Pris er en svært viktig faktor, ta gjerne et sideblikk på disse undersøkelsene og tenk litt på egne erfaringer med selskapene. Spør også gjerne venner og familie om hvilken behandling de fikk etter skaden hos sine selskaper. Hvis du tar hensyn til alle disse faktorene, er sannsynligheten større for at du havner hos et selskap som er gode på både pris og service.

Sammenlign priser og vilkår fra flere selskaper

Nå kan du raskt og enkelt sammenligne priser og vilkår fra flere forsikringsselskaper. Bruk skjemaet under, tjenesten er gratis og uforpliktende. Lykke til!