Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Hvilken type boliglån bør du velge?

Hvilken type boliglån bør du velge?
4.6 (91.25%) 32 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

En vanlig misforståelse er at banken lurer oss når den anbefaler annuitetslån. Det er jo serielån som er billigst. Eller? Svaret på det er for så vidt ja. Men det er slett ikke sikkert at du skal velge serielån av den grunn. Spørsmålet man stiller er egentlig hva som er mest lønnsomt:

* Å ha et lån i tretti år?

* Eller nedbetale alt i morgen?

Det vil selvsagt alltid være mest lønnsomt å nedbetale raskest. Og det er nettopp det man gjør med et serielån. Da er terminbeløpet størst i begynnelsen, deretter synker det gradvis i takt med at selve lånet synker. Med et annuitetslån betaler du nøyaktig samme terminbeløp hver måned. Men blir det riktig å betale maks ned på lånet nettopp når man er i ferd med å etablere seg? Da skal man jo samtidig kjøpe møbler og utstyr til den nye boligen. Og inntekten er, i et livsløpsperspektiv, lavest.

  • I stedet for å se seg blind på hva lånet kalles, bør du heller, for eksempel sammen med bankrådgiveren, finne ut hvor mye du kan sette av hver måned til betjening av avdrag og renter.

Annuitetslån: Et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er rentedelen størst og avdragsdelen liten. Etter hvert stiger avdragsandelen og renteandelen blir mindre, ettersom selve lånet synker.

Serielån: Med et slikt lån varierer terminbeløpet fra måned til måned. Avdragsdelen på beløpet holder seg konstant, mens rentedelen av lånet varierer. Dette betyr at innbetalingene til banken er store i begynnelsen av låneperioden, men synker etterhvert, ettersom man betaler mindre i renter.

Fastrentelån: Du avtaler på forhånd at renta skal være konstant i et visst antall år. Det vanligste er å velge 3 eller 5 års fastrente, men det tilbys også 10 år. Det er mulig å få ut av en fastrenteavtale, men da vil banken beregne om den taper eller tjener penger på at du bryter avtalen. Hvis rentenivået i mellomtiden har sunket, slik at banken taper på å løse deg ut, vil den kreve en kompensasjon som kalles overkurs. I motsatt fall får du utbetalt en kompensasjon, kalt underkurs.

Boligkreditt: Kalles også rammelån, fleksilån mm. Et fleksibelt lån hvor du får en kredittramme som du selv bestemmer over. Eksempel: Kredittrammen er 3 millioner, men du behøver bare 2,5 millioner når du skal kjøpe ny bolig. Du kan senere styre om du vil låne mer, opp til rammen på 3 millioner, men betaler bare renter på beløpet du faktisk låner, ikke selve rammen.