Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Hva bør et prospekt eller salgsoppgave inneholde?

 

Hva bør et prospekt eller salgsoppgave inneholde?
4.5 (90.5%) 40 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Hva er et prospekt eller salgsoppgave?

Et prospekt, eller salgsoppgave, kan kort forklares som “reklamebrosjyren” for boligen som selges. I prospektet fremheves ofte boligens positive sider, men en god salgsoppgave inneholder opplysninger om både positive og negative sider. Alle opplysningene som gis i et prospekt skal være riktige.

Få tilbud på Eiendomsmegler

Få en eiendomsmegler til å hjelpe deg med å lage prospekt og å selge boligen din. Ved å få tilbud fra flere, vil du garantert finne en megler du liker og som i tillegg gir deg en god pris.

Økt risiko for tap uten prospekt

Det siste året har boligmarkedet i Norge vært svært hett, med unntak av enkelte områder, som Rogaland. Boligene har blitt solgt etter første visningsrunde, mange kjøpere tar til og med kontakt med selgeren for å få til et salg før visningen. I noen tilfeller har det gått så fort at prospektet ikke er ferdig før salget er gjort. Det er risikabelt.

Som selger bør du passe på at kjøperen har fått alle nødvendige opplysninger om boligen, slik at hun eller han ikke i etterkant kan klage på kjøpet på bakgrunn av mangelfulle opplysninger.

Hvis du selger boligen uten et slikt prospekt, har du økt risiko for å tape et eventuelt søksmål, siden kjøper vil kunne hevde at opplysninger ikke kom frem til kjøper før handelen var kommet i stand. En god salgsoppgave reduserer med andre ord konfliktnivået rundt en bolighandel. Derfor er det i alles interesse at prospektet er klart i god tid før visning.

 

Viktig å sette seg inn i prospekt

Som kjøper bør man lese oppgaven med lys og lykte. Det er helt nødvendig å sette seg inn i all dokumentasjon om boligen for å få et mest mulig fullstendig bilde av eiendommen. Det er for slapt å raske den med seg under visning. Hvis du har lest den på forhånd, kan du komme forberedt på visning og stille viktige spørsmål til mekler eller eier. Dessverre opplever meklere altfor ofte at salgsoppgaven ikke er lastet ned av potensielle kjøpere på forhånd. De kommer fullstendig uforberedt på visning, og må på noen minutter gjøre seg opp en mening om sitt kanskje viktigste kjøp noensinne.

 

Formålene med et prospekt

Et prospekt, eller salgsoppgave, tjener hovedsakelig to formål:

 1. Markedsføre boligen på best mulig måte
 2. Gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen før kjøpet

 

Dette er to formål som nok av og til kan stå litt mot hverandre. Og i kampen mellom disse, har punkt 1 en tendens til å vinne. Med andre ord blir det store bilder og svulmende ord, mens mulige feil og mangler ved boligen blir gjemt lenger bak i prospektet.

 

Bransjenorm for markedsføring av boligsalg

1.januar 2014 kom en ny bransjenorm for markedsføring av boligsalg. De viktigste punktene er:

1. Du skal kunne laste prospektet direkte ned fra nettet. Du skal med andre ord slippe å legge inn personlige opplysninger eller eposten din for å få prospektet.

2. Nøkkelinformasjonen om boligen skal stå tidlig i prospektet, ikke langt uti. Det skal blant annet inneholde totalpris, felleskostnader, bruttoareal, antall soverom og energimerke.

3. Fritidsboliger skal også omfattes av den nye bransjenormen.

 

Hva bør et prospekt inneholde?

Eiendomsmeglingsloven angir hvilke opplysninger en salgsoppgave skal inneholde, blant annet:

 • opplysninger om eierforhold
 • tinglyste forpliktelser
 • grunnarealer
 • alder og byggemåte
 • eventuell utleieadgang
 • ferdigattest
 • boligens ligningsverdi

 

Hvis du kjøper en andelsleilighet, for eksempel i et borettslag eller aksjeleilighet, skal det også stå opplysninger om eventuell fellesgjeld. Det skal blant annet inneholde:

 • lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld. Er det fast eller flytende rente? Når er bindingsperioden over?
 • beregning av månedlige felleskostnader.
 • kan de andre eierne holdes ansvarlig hvis en beboer misligholder betaling av felleskostnader ?

 

Boligsalgsrapport i prospektet

I prospektet vil du også ofte finne en boligsalgsrapport eller takst. En boligsalgsrapport er vanligvis mye bedre og grundigere enn en takst. Du får blant annet flere opplysninger om oppussingsbehovene for boligen. Hvor lenge er det siden badet ble pusset opp, hva med vinduene? Når ble de skiftet? Slike opplysninger er viktige for å kunne beregne hvilke vedlikeholdskostnader du kan forvente i årene som kommer. Da kan du ta høyde for det når du avgjør hvor høyt lån dere kan bære de neste årene.

Prospekt lages av eiendomsmegler

Det er megleren som står for å utarbeide prospektet. Det er store forskjeller i design og utseende, og ikke minst hva som er inkludert i avtaleprisen. Det lønner seg derfor å spørre etter en verdivurdering av din bolig fra flere eiendomsmeglere. Da kan du også stille spørsmål rundt prospekt; lengde, utseende, antall bilder og så videre som er inkludert i prisen de tilbyr deg. Ved å fylle ut skjemaet nedenfor vil du velge eiendomsmeglere du ønsker tilbud fra, og du vil derfor få flere tilbud du kan sammenligne basert på samme informasjon som du har oppgitt.

Behov for eiendomsmegler?

Vurderer du å selge boligen din? Da kan det være greit å få hjelp av en megler. Likevel er det forskjeller på priser fra meglerfirma til meglerfirma. Derfor lønner det seg å innhente tilbud fra flere. Ved å fylle ut skjemaet under kan du komme i kontakt med flere meglere. De vil da kontakte deg for å avtale tid for verdivurdering og pristilbud. Etter verdivurderingen kan du enkelt vurdere hvilken megler du likte best og avtale videre for salg av bolig.

Vurderer du å selge?

Det finnes flere måter å gjøre det lettere for deg å selge boligen på. En av dem er å finne riktig eiendomsmegler. Hvordan finner du den rette for deg som ikke koster skjorta?

read more