Husleierett

Husleierett omhandler både utleie av bolig og utleie av lokaler. Har du spørsmål innen husleie eller husleieavtalen?

Få hjelp i din sak av en dyktig advokat. Fyll ut skjemaet under og få tilbud fra flere advokater.

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Hallgeir Kvadsheim,
Økonomisk rådgiver

Husleierett

Når du skal leie en bolig, er det viktig å ha en leiekontrakt som stipulerer dine rettigheter og plikter i leieforholdet, den skal også si noe om eiers plikter og rettigheter. Noen punkter som du må ha med i kontrakter er adresse og del av boligen som du skal leie. Det skal være klart om det er noen spesielle regler som er knyttet til boligen. For eksempel om det er krav om trappevask, egen strømavtale eller bestemte regler for innbo. Er det knyttet en parkeringsplass til boligen, eller er det strenge regler om at du ikke skal benytte parkeringsplassen?

Regler for husleie

Når det gjelder husleie så skal fastsettelsen av denne gjøres i tråd med husleieloven og gjengs leie. Det samme gjelder endringer av husleien og andre ting i kontrakten. Om du ikke har muligheter til å få advokat til å se på eller sette opp kontrakt, så kan du bruke standardkontraktene til Forbrukerrådet eller Tv2 Hjelper deg, som dekker alt.

Depositum

Det som gjerne skaper litt trøbbel når man skal ha bolig, er kravet om depositum. Her bør du ha som tommelfingerregel at depositum alltid skal inn på en depositumskonto i ditt navn, hvor huseier kan ta ut med signatur i fra deg om du enten misligholder husleie eller om du står for ødeleggelser av boligen på noe vis. Her er det flere huseiere som forsøker seg på at det skal stå på konto i deres navn, at du skal betale gebyrene ved oppstart av kontoen, og at du generelt sett ikke har tilgang på depositumskontoen. Selve rentene på depositumskontoen skal også tilfalle deg.

Oppsigelse av leiekontrakt

Oppsigelse av leiekontrakt kan også noen ganger føre til konflikter og her er det viktig at man har punktene rundt oppsigelsen klar i husleiekontrakten. Om du misligholder leiekontrakten kan huseier med rette si opp leiekontrakten. Men ellers er det vanskelig å si opp kontrakten og kaste deg ut med mindre dere har tidsbestemt avtale eller huseier har bestemt seg for å bruke boligen selv eller at nær familie skal bruke den. Er du i tvil om huseier stiller urimelige krav til deg eller om han beveger seg på utsiden av loven kan du ta kontakt med advokat som kan hjelpe deg med den informasjonen du trenger spesifikt til din situasjon.

Finn rett advokat for din sak

Velg en advokat som kan ditt fagområde. Enkelte advokater hevder de kan mye om alle fagfelt, men som oftest er det lurt å gå til en som har spisskompetanse og erfaring fra lignende saker.

Les mer

Share This