Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Forsikring for studenter

Forsikring for studenter
4.3 (85.64%) 39 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Droppe innboforsikringen?

Mange unge dekkes av foreldrenes innboforsikring, selv om hybelen ligger i en annen by. Årsaken er at de er registrert på mor og fars adresse i folkeregisteret. Vanligvis tillater ikke Folkeregisteret at du skifter adresse som student. Men de siste åra har noen forsikringsselskaper innført begrensninger på hvor lenge du kan bo hjemmefra og samtidig bruke dine foreldres forsikring. Enkelte setter krav til at du bare kan benytte innboforsikringen i to år før du må kjøpe egen. Andre har bare krav om at du må være 25 år. Men merk at enkelte selskaper ikke dekker merkostnader ved å bo borte dersom det blir skade på hybelen du leier. Det er heller ikke sikkert at ansvar og rettshjelp dekkes, med mindre det er opplagt at du skal returnere til dine foreldres adresse etter studiene. Melder du flytting til studiestedet i Folkeregisteret, må du uansett kjøpe egen innboforsikring.

 

Ikke gå i kollektivfella

Dersom du har egen innboforsikring, men bor i kollektiv, bør du passe på. Har du ulåst soveromsdør, kan du risikere avkortninger i erstatningen. I tillegg kan du risikere at forsikringsselskapet nekter å erstatte tyveri fra fellesrom. Det kan være avhengig av kontrakten med utleier. Har du en selvstendig kontrakt med utleier, eller en gjensidig hvor dere står felles ansvarlige for husleie etc.  Sjekk med ditt selskap.

 

Skaff reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg både på helgeturen til Berlin og når du drar ned på studentkroa. Koster fra 500 kroner. En billigere variant er å betale reisene med gebyrfrie kredittkort som inkluderer reiseforsikring. Men sørg for å betale kredittkjøpet før rentene begynner å løpe. I tillegg må du huske på å betale minst halvparten av reisekostnadene med kredittkortet for at reiseforsikringen skal ”virke”. Viktig å huske på hvis du for eksempel skal dra på bilferie i Europa. Da må du huske å betale bensin, ferjer etc med kortet.

HelseNorge kan du skaffe deg gratis europeisk helsetrygdkort som sikrer deg samme nødvendige sykehjelp som innbyggerne i ferielandet.

 

Uføreforsikring MÅ du ha

Blir du ufør som student, risikerer du å ende opp minstepensjonist eller i beste fall med en lav uførepensjon fra Folketrygden.

Under 26 år: 2,44 G, dvs ca 220 000 (2016)

Over 26 år (uten pensjonsopptjening): minstepensjon, dvs ca 180 000 (2016)

Kjøp en forsikring som dekker uførhet både ved ulykke og sykdom. Koster 500 – 2000 kroner i året avhengig av dekningen. Du betaler derfor en pris som er langt, langt lavere enn eldre kunder. Her er det svært viktig å sammenligne selskapene. Det er ikke alle selskaper som er like ivrige på å kapre unge kunder, noe som også reflekteres i prisen.

 

Pris på forsikring

Gjennom Tjenestetorget kan du få tilbud på forsikringer fra flere forsikringsselskap! Få tilbud du lett kan sammenligne og velg beste forsikring. Start med å fylle ut skjemaet under:

Forsikring for studenter
4.3 (85.64%) 39 votes