Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Forsikring for etableringsfasen

Forsikring for etableringsfasen
4.5 (90%) 36 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Boligkjøperforsikring

I denne fasen finner vi dem som nylig har kjøpt sin første leilighet, rekkehus eller enebolig. Mange skal også ut på boligjakt igjen, fordi de for eksempel har fått flere barn og vokst seg ut av leiligheten og vil kjøpe et rekke hus eller villa. En relativt stor andel boligkjøpere klager på boligen de har kjøpt. Hvis selger har skaffet seg eierskifteforsikring, møter du en proff advokat på den andre siden. Med en boligkjøperforsikring får du en like proff hjelper på laget. Relevansen av forsikringen avhenger selvsagt  av hvilken type bolig du kjøper. Er det en relativt ny leilighet i et veldrevet sameie, hvor ut- og innvending vedlikehold og oppussing er utført av fagfolk, er sannsynligheten for skjulte feil og mangler mindre enn om du kjøper et eldre hus.

 

Boligforsikring

En villaforsikring med innbo, eller hus- eller boligforsikring som det også kalles, dekker både skader på huset , samt innbo og løsøre (innboforsikringen). Det er med andre ord helt nødvendig for en familie som nylig har etablert seg med dyr bolig og høy gjeld. Da har du sjelden mulighet til å bekoste store skader med egen lommebok. Selve innboforsikringen kan selvsagt tegnes for seg i et annet selskap, men som regel er det billigst og mest praktisk å ha begge forsikringer i samme selskap. Da vil du vanligvis slippe to egenandeler dersom skaden omfatter både hus og innbo. Men dekningen kan variere mye fra selskap til selskap, derfor er det viktig å sjekke vilkårene nøye.

Det er mulig å kjøpe ulike tilleggsdekninger. For eksempel er det sjelden at du har sopp- og råtedekning inkludert i en standard boligforsikring. Er du i etableringsfasen, kan det være fornuftig å kjøpe en slik separat dekning. Det kan dukke opp ubehagelige overraskelser i de første årene dere eier boligen, som det er vanskelig å finansiere renoveringen av selv.

 

Uføreforsikring

Altfor få i Norge sikrer seg økonomisk i tilfelle ulykke og uførhet. Særlig i denne aldersgruppen, er det ekstremt viktig å sørge for en god uføreforsikring. Årsaken er at man ofte har svært høye lån i forhold til sikkerhet og inntekt. Må man leve med lavere inntekt på grunn av langvarig sykdom, kan man få problemer med å betjene lånene. Sjekk først hva du kan få via jobb eller fagforening. Det er som regel billigst. Deretter bør du eventuelt kjøpe en privat forsikring.

I denne aldersgruppen er det viktig med en kombinasjon av uførerente og –kapital. Man bør ha en uførekapital som er såpass høy at 25-50 prosent av boliggjelden kan betales ut. Men med en såpass langt tidshorisont som ufør, bør man også ha en løpende uførerente.

 

Reiseforsikring

Du kommer deg langt med et europeisk trygdekort. Det gir deg rett til samme helsebehandling som innbyggerne i landet du drar til. Men blir du skadet eller syk på reisen, og må dra hjem med assistanse, må du selv bekoste reisen. Derfor anbefaler jeg de fleste familier å kjøp heller en helårs famile-reiseforsikring. Da er dere også forsikret på hytteturen og på helgeturen til London. De fleste av dagens reiseforsikringer krever ikke lenger at du må overnatte på reisen, eller at reisen må foretas med fly, for at den skal “virke”. Betaler du med kredittkort, har de fleste kort en ”innebygget” reiseforsikring, men da må du huske å betale minst halvparten av reisen med kortet, noe som kan være vanskelig å huske på hvis dere for eksempel skal på bilferie i Europa. Da må du bruke kortet når du fyller på bensin, for eksempel.

 

Bilforsikring

En ansvarsforsikring for bilen MÅ du ha for å kjøre på norske veier. Spørsmålet er om du behøver delkasko eller fullkasko? Mange i denne aldersgruppen velger billån. Da krever i enkelte tilfeller banken at du tegner fullkasko, selv om verdien på bilen er relativt lav. Sjekk heller om du kan få bakt inn billånet i boliglånet, så slipper du den fordyrende forsikringen. For vanligvis rådes man til å gå fra fullkasko til delkasko når bilen synker under 100 000 i restverdi. Men dette avhenger av flere forhold: Hvor stor differansen er mellom forsikringstypene, hvor sikker du er som sjåfør, alder og kjønn. Blant annet. Er dere sterkt avhengig av bil til daglig, og ikke har råd til å erstatte en totalskadet bil, kan grensen være lavere.

 

Barneforsikring

En god barneforsikring er ikke et absolutt must, men den dekker en del kostnader som du ellers ikke får fra staten. Kjøp en forsikring som dekker uførhet ved sykdom, ikke bare ulykke, og prioriter en forsikring med god uførepensjon. Ytelser som ombygging av bolig og tilgang til et godt helsevesen, er som regel godt nok ivaretatt av det offentlige. Men du får som regel ikke dagpenger hvis du må ta ekstra fri fra jobben for å være på sykehuset hvis barnet får et langvarig opphold. Gode barneforsikringer inneholder også dekninger for en del kritiske sykdommer, for eksempel kreft. De fleste barn blir heldigvis friske fra en kreftsykdom, men du får økonomisk handlefrihet til å jobbe redusert i en periode mens barnet kommer seg. Du får utbetalt pengene når diagnosen er satt, uavhengig om barnet blir friskt eller ikke. Den viktigste dekningen er likevel en ekstra uførepensjonen i tilfelle barnet skulle bli arbeidsufør.

 

Få tilbud på forsikring

Gjennom Tjenestetorget kan du få tilbud på forsikringer fra flere selskaper. Fyll ut ett skjema, velg selskaper du ønsker tilbud fra og velg beste tilbud. Tjenesten er gratis og uforpliktende!