Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Få dekket kostnader til ny varmepumpe

Få dekket kostnader til ny varmepumpe
4 (80%) 40 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Luft til vann varmepumpe

En luft til vann varmpeumpe er en effektiv oppvarmingsmåte som henter varmen fra ute- eller avtrekksluft og distribuerer den i boligen din via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Gjennom Enova kan du få tilbake inntil 20 000 kroner ved kjøp av en slik varmepumpe. Når du innhenter tilbud på varmepumper kan du også forhøre deg om støttemuligheter i din kommune gjennom forhandleren.

Væske til vann varmepumpe

Med en væske til vann varmepumpe hentes varmen fra sjøvann, jord eller fjell, og blir distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Via Enova kan du ved kjøp av væske til vann varmepumpe, få inntil 30 000 kroner i støtte.

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe, eller ventilasjonsvarmepumpe, henter varmen fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken. En slik type varme kan brukes til romoppvarming, oppvarming av tappevann og forvarming av frisk luft som videre tilføres huset.

Ved kjøp av en avtrekksvarmepumpe kan du gjennom Enova inntil 20 000 kroner i støtte.

Sammenlign flere tilbud

Priser og produkter kan variere mye mellom varmepumpeleverandørene. Når du skal gjøre en så stor investering i hjemmet bør du undersøke tilbud fra flere leverandører før du inngår en avtale.

Sjekk priser og sammenlign tilbud på varmepumper, fyll ut skjema: