Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Dette bør du vite om varmefaktor ved kjøp av varmepumpe

Dette bør du vite om varmefaktor ved kjøp av varmepumpe
4.5 (89.47%) 57 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Vurderer du å kjøpe varmepumpe? Da kan det være lurt å sette seg inn hva varmefaktor er.

Hvorfor varmepumpe?

I følge levekårsundersøkelsen til SSB svarte 22 prosent i 2012  at ved, pellets eller åpen peis var den viktigste oppvarmingskilden, mens 30 prosent oppga vannbåren varme eller varmepumpe. I 2015 var disse tallene endret til henholdsvis 16 og 38 prosent. Selv om 46 prosent svarer at elektrisitet fortsatt er den viktigste oppvarmingskilden, viser tallene en klar trend i retning av at flere og flere velger å installere varmepumpe i hjemmene sine.

Det er ikke uten grunn at vi har sett en økning i installasjon av varmepumpe. Det er mange grunner til at man bør vurdere varmepumpe til hjemmet sitt, men fire hovedgrunner står sentralt.

1.Godt inneklima

Et godt inneklima påvirker både velvære og humør. I følge Norges Astma – og Allergiforbund er det godt dokumentert at inneklima påvirker helse, trivsel og læringsevne. Et godt inneklima er spesielt viktig for de som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Varmepumpe er en smart måte å varme opp huset sitt på. Med varmepumpe får du en stabil innetemperatur, et  bedre inneklima og renere inneluft. Norges Astma og Allergi forbund (NAAF) anbefaler derfor installasjon av varmepumper. For de som har astma eller allergi  anbefaler NAAF prinsippene med vann til vann og luft til vann varmepumper fremfor luft til luft varmepumper.

2.Minimert energiforbruk og lavere strømregninger

En hovedgrunn til å investere i varmepumpe, er at det minimerer energiforbruket til oppvarming. Varmepumpe kan føre til en lavere strømregning og det er dermed er stort sparingspotensial forbundet med varmepumpe.  Ifølge Enova kan det være hensiktsmessig å vurdere varmepumpe dersom du har over 15.000 kWh per år i strømforbruk.

 

3.Hensyn på klima og miljø

Varmepumpe et særs miljøvennlig alternativ til oppvarmning. Med installasjon av varmepumpe i ditt hjem, kan du bidra til å redusere klimagassutslipp ved å minimere energiforbruket.

4.Verdiøkning av hjemmet

Det er stadig flere som ønsker å få installert varmepumpe i sitt hjem, og dermed anses det også som en verdiøkning av hjemmet når man investerer i en varmepumpe.

Hvor mye kan man egentlig spare med varmepumpe?

Hvor mye du sparer, avhenger av diverse faktorer, som blant annet hvor stort oppvarmingsbehov man har og hvordan uteklimaet er der man bor. En annen viktig faktor som avgjør hvor mye du kan spare, er varmefaktoren på varmepumpen. Det kan derfor være lurt å være klar over sparingspotensialet ved ulike nivåer av varmefaktor før du velger hvilken varmepumpe du skal investere i.

 

Hva er varmefaktor?

Varmefaktor (COP, Coefficient of Performance) angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Varmefaktor kallers også effektfaktor.

Dersom en varmepumpe har en COP = 3, så vil det si at den produserer tre ganger mer enn den forbruker. Altså, dersom varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 3000 Watt, mens strømforbruket i varmepumpen er 1000 Watt, da er effektfaktoren 3.COP oppgis under forutsetningen av perfekte forhold på et gitt tidspunkt, men den fanger ikke opp gjennomsnittlig COP gjennom hele året. Derfor har det blitt innført en et mål som kalles SCOP.

LAST NED: Varmefaktor og besparelser.

Årsvarmefaktor (SCOP)

På grunn av ulike faktorer, som forandringer i luftfuktighet og variasjon i utetemperaturer, så vil varmefaktoren variere. COP fanger ikke opp denne variasjonen, og derfor gir SCOP gir et mer realistisk tall enn COP. Derfor operer vanligvis distributører med SCOP.  SCOP kalles ofte årsvarmefaktor og gir som regel lavere tall enn COP. Årsvarmefaktor SCOP er gjennomsnittet av en varmepumpes effektfaktor gjennom et år.  Det vil si antall kWh levert av varmepumpen per år, sett opp mot hva den forbruker av elektrisitet. Årsvarmefaktor forteller altså hvor mye strøm varmepumpen evner å spare gjennom hele året.

Når du skal kjøpe varmepumpe, anbefaler vi derfor at du tar hensyn til SCOP. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at det er SCOP som oppgis fra leverandøren og ikke COP. Selv om de fleste leverandørene i dag oppgir  årsvarmefaktor til sine kunder, kan det være unntakstilfeller. Siden COP som regel er høyere enn SCOP, vil noen leverandører oppgi COP fordi det ”høres bedre ut”.

Eksempel på hvor mye du kan spare med en varmefaktor=

Totalt energibehov per år  (kWh/år) Andel til oppvarmning (55%) Varmepumpe dekker 60 % (kWh/år) Forbruk

(kWh/år)

Besparelse kWh/år Mulig besparelse (kr/år)
15000 kWh/år 8250 kWh/år 4950 kWh/år 2475 kWh/år 2475 kWh/år  kr 2 104
20000 kWh/år 11000 kWh/år 6600 kWh/år 3300 kWh/år 3300 kWh/år  kr 2 805
25000 kWh/år 13750 kWh/år 8250 kWh/år 4125 kWh/år 4125 kWh/år  kr 3 506
30000 kWh/år 16500 kWh/år 9900 kWh/år 4950 kWh/år 4950 kWh/år kr 4 208
35000 kWh/år 19250 kWh/år 11550 kWh/år 5775 kWh/år 5775 kWh/år  kr 4 909
40000 kWh/år 22000 kWh/år 13200 kWh/år 6600 kWh/år 6600 kWh/år  kr 5 610

 

Totalt energibehov per år  (kWh/år) Andel til oppvarmning (55%) Varmepumpe dekker 60 % (kWh/år) Forbruk

(kWh/år)

Besparelse kWh/år Mulig besparelse (kr/år)
15000 kWh/år 8250 kWh/år 4950 kWh/år 1650 kWh/år 3300 kWh/år  kr 2 805
20000 kWh/år 11000 kWh/år 6600 kWh/år 2200 kWh/år 4400 kWh/år  kr 3 740
25000 kWh/år 13750 kWh/år 8250 kWh/år 2750 kWh/år 5500 kWh/år  kr 4 675
30000 kWh/år 16500 kWh/år 9900 kWh/år 3300 kWh/år 6600 kWh/år  kr 5 610
35000 kWh/år 19250 kWh/år 11550 kWh/år 3850 kWh/år 7700 kWh/år  kr 6 545
40000 kWh/år 22000 kWh/år 13200 kWh/år 4400 kWh/år 8800 kWh/år  kr 7 480
Totalt energibehov per år  (kWh/år) Andel til oppvarmning (55%) Varmepumpe dekker 60 % (kWh/år) Forbruk

(kWh/år)

Besparelse kWh/år Mulig besparelse (kr/år)
15000 kWh/år 8250 kWh/år 4950 kWh/år 1238 kWh/år 3713 kWh/år kr 3 156
20000 kWh/år 11000 kWh/år 6600 kWh/år 1650 kWh/år 4950 kWh/år kr 4 208
25000 kWh/år 13750 kWh/år 8250 kWh/år 2063 kWh/år 6188 kWh/år kr 5 259
30000 kWh/år 16500 kWh/år 9900 kWh/år 2475 kWh/år 7425 kWh/år kr 6 311
35000 kWh/år 19250 kWh/år 11550 kWh/år 2888 kWh/år 8663 kWh/år kr 7 363
40000 kWh/år 22000 kWh/år 13200 kWh/år 3300 kWh/år 9900 kWh/år kr 8 415
Totalt energibehov per år  (kWh/år) Andel til oppvarmning (55%) Varmepumpe dekker 60 % (kWh/år) Forbruk

(kWh/år)

Besparelse kWh/år Mulig besparelse (kr/år)
15000 kWh/år 8250 kWh/år 4950 kWh/år 990  kWh/år 3960 kWh/år  kr 3 366
20000 kWh/år 11000 kWh/år 6600 kWh/år 1320 kWh/år 5280 kWh/år  kr 4 488
25000 kWh/år 13750 kWh/år 8250 kWh/år 1650 kWh/år 6600 kWh/år  kr 5 610
30000 kWh/år 16500 kWh/år 9900 kWh/år 1980 kWh/år 7920 kWh/år  kr 6 732
35000 kWh/år 19250 kWh/år 11550 kWh/år 2310 kWh/år 9240 kWh/år  kr 7 854
40000 kWh/år 22000 kWh/år 13200 kWh/år 2640 kWh/år 10560 kWh/år  kr 8 976

Sammenlign priser

Det er mange aktører på markedet, og det er derfor lurt å sammenligne priser. Du bør ta hensyn til ditt eget energibehov når du sammenligner priser. Årsvarmefaktor (SCOP) er en nyttig indikator du kan se etter når du sammenligner priser og tilbud. Husk å se på tallet for SCOP og ikke COP.

 

Fyll ut skjemaet nedenfor for et uforpliktende tilbud

Dersom du er nysgjerrig på hvilken varmepumpe som passer best for ditt behov, så kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil da kunne gi deg en oversikt over tilbud fra ulike markedsaktører. Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende.

Få dekket kostnader til ny varmepumpe

Vurderer du å bytte til varmepumpe? Det finnes ulike støtteordninger avhengig av hvilken type oppvarming du bytter fra og hvilken type varmepumpe du velger. Her finner du litt hjelp på veien, i tillegg kan du innhente og sammenligne tilbud fra flere varmepumpeleverandører.

read more

Så mye kan du spare med høyere varmefaktor 

Jo høyere varmefaktor du har, jo mer kan du spare. Men det er ikke slik at en varmefaktor på 4 gir dobbelt så mye besparelse som en varmefaktor på 2. Med noen praktiske eksempler er det lettere å forstå sammenhengen mellom varmefaktor og mulig besparelse.

For eksempel, ta utgangspunkt i at du har et totalt energibehov på 20 000 kWh. Vi anslår at 55% av dette går til oppvarming, altså 11 000 kWh. En varmepumpe kan ikke dekke hele årsbehovet, så det anslås at den kan dekke 60% av det totale oppvarmingsbehovet på 11 000 kWh. Det blir 6 600 kWh som varmepumpen skal stå for. Dersom varmefaktoren er 3, vil dette gi en besparelse på 4400 kWh/år og kr 3 740 kroner i året (basert på en strømpris på0,85 øre). Nå, la oss ta utgangspunkt i samme totalt energibehov på 20 000 kWh. Fortsatt skal varmepumpen stå for 6 600 kWh. Men, nå tar vi utgangspunkt i en varmefaktor på 5. Da vil besparelsen være 5280 kWh/år og altså kr 4 488.

La oss ta et nytt eksempel med et totalt energibehov på 30000 kWh/år. Igjen anslår vi at 55% av dette går til oppvarming, altså 16500 kWh/år. Hvis varmefaktor er 3, så vil det gi en besparelse på 6600 kWh/år og kr 5 610. Videre, dersom man har varmefaktor på 5, vil dette gi en besparelse på 7425 kWh/år og kr 6 311 i året.

Vi kan, ut ifra disse eksemplene, se hvordan man kan spare mer jo høyere varmefaktoren er. Tabellene under gir en oversikt over hvordan forbruk og mulig besparelse i kWh/år og kr/år kan variere som en følge av ulik varmefaktor. Tabellene er beregnet ut ifra tall hentet fra Enova. Merk at tabellene kun gir et overslag og er basert på en strømpris på Strømpris på 0,85 øre pr. kWh. Tabellene kan brukes som en indikator på hva ditt sparingspotensial er, basert på ditt totale energibehov per år.