Group 2 768 - Logo Logo/white Copy 9

Derfor bør du vurdere boligalarm

Derfor bør du vurdere boligalarm
5 (100%) 1 vote

 

Linda Therese Stadeløkken

Ønsker du å gjøre det du kan for å sikre din familie mot vonde hendelser som kan få etterspill både psykisk, fysisk og emosjonelt?

De fleste av oss lever i en bolig alene eller sammen med noen man er glad i. Det betyr at boligen ikke bare har de materielle verdiene men også andre verdier som skal og bør settes høyt. Vi ønsker selvfølgelig å gjøre alt for å beskytte de som er viktige for oss, tap koster mye og da ikke nødvendigvis i kroner og øre. Tapet av trygghet kan ikke måles i penger.

Du kan spare penger

Det kan fort koste litt å få inn boligalarm i boligen, men sørg for å lese deg godt opp på hav de forskjellige leverandørene tilbyr og hvilke priser de har slik at du alltid får den beste prisen. DU må også vurdere hvorvidt alarmen er ment for å advare dere, eller om den skal være koblet til en alarmsentral med vaktselskap som kan komme raskt om noen prøver å bryte seg inn.

En ting er at du kan forhindre at boligen og din familie blir utsatt for ran eller overfall i hjemmet, noe som i seg selv vil spare dere for en god del penger. Forsikringsselskapet vil gi dere lavere priser på forsikring om dere har boligalarm og det er nettopp fordi risikoen for et hjemmeran og innbrudd reduseres betraktelig med boligalarm. Som regel må man også betale en egenandel om uhellet først er ute, denne kan gjerne være på flere tusen. Etter at man har vært nødt for å hente ut forsikringspenger, vil gjerne også forsikringspremien øke ettersom forsikringsselskapet vil se på deres husholdning som mer risikofylt.

La oss også her snakke om verdier som kanskje ikke er lett å sette prislapp på. Gamle minner, kunst bilder, bøker, laptop, Ipad og andre steder hvor du har viktig informasjon og ting som er viktig for deg. Selvfølgelig vil innbruddstyver være selektive og ta med seg det som har verdi for dem, gjerne ting som er lette å omsette i kriminelle miljøer, som for eksempel verktøy, smykker, medisiner og elektrisk utstyr som for eksempel mobiltelefon, laptop eller Ipad. Avhengig av hvordan de tar seg til og fra boligen, er også frakt med og bestemmer hva de tar med seg. Kjører de på en liten moped er det ikke mye de får ta med seg, så da gjelder det å ta med ting som er små men allikevel har høy verdi.

slik sikrer du huset ditt mot tyveri

Få trygghet med boligalarm.

Hvordan kan du sikre din bolig?

En ting er å få opp en alarm som kan hjelpe deg og familien om uhellet skulle være ute. En alarm som ikke er koblet til et sikkerhetsselskap, vil i praksis bare vekke deg og familien slik at dere kan forhindre skade på deres hjem. Har man alarmen koblet til en sentral som er bemannet og kan sende ut folk, så får man vakter på døren kort tid etter alarmen har gått. Det kan være at alarmen har en preventiv effekt på innbruddstyvene. Er de allerede inne i huset, så kan vaktene i praksis gjøre det som skal til for å stoppe dem, men de har ingen myndighet til å arrestere.

Enten man får bukt med innbruddstyvene der eller de stikker av, er det viktige her at skaden de får gjort på deg og din familie og deres verdier, blir mindre jo kortere tid de tilbringer på stedet.  Man kan aldri sikre seg 100 prosent mot innbrudd og alt som følger med. Men man kan gjøre risikovurderinger og se hva man kan gjøre bedre i hjemmet slik at hjemmet er sikrere om et innbrudd skulle skje. Så hva kan du gjøre for å sikre boligen i tillegg til alarmen?

Hva slags lås har du på ytterdørene dine? Låsene du bruker bør være FG-godkjente sikkerhetslåser. Hvorvidt dere velger tilholderlås eller sylinderlås er opp til dere. Tilholderlåsen er rimelig og lett å montere. Den kan ikke bores opp og en av få ulemper med dem er at det er umulig å låse opp fra utsiden når nøkkel står i på innsiden, dessuten er nøklene veldig store. Hvis du for eksempel bor i et borettslag, så har du sett mange av disse låsene. Sylinderlåsen har sperremekanismen i selve sylinderen og den er umulig å dirke opp. Dessverre er den lett å bore opp. Som du ser er det ulemper og fordeler med begge deler. Her gjelder det å tenke på hva slags bolig du prøver å sikre og hva som er mest gunstig for nettopp denne typen bolig.

Alle har vel fått med seg reklamen med Stephen Seagal og den sterke ytterdøren. Jo sterkere ytterdøren din er, jo mer kreves det av inntrengeren for å komme inn. De trenger større verktøy som lager mer lyd og det betyr at de har veldig kort tid på seg til å komme inn i boligen før noen ser dem.

En annen ting er at du har gjerne flere dører inn i boligen, hvordan er terrassedøren din? Utgjør den en risiko? Det finnes gode måter å sikre terrassedøren eller eventuelt tilgangen til terrassedøren. Har du vinduer som er lett tilgjengelige via trær eller stige? Da bør du vurdere om det finnes måter å sikre vinduene på også. Husk også at trær kan fungere som skjul mens innbruddstyven jobber, slik at han får privatliv og dermed får gjort mer skade.

Men hva når du er på reise?

Noe av det viktigste du kan gjøre før du skal på ferie er å ikke utbasunere det i all offentlighet på sosiale medier som Facebook at du skal ut å reise og hvor lenge du skal være borte. Må du absolutt dele at du er ute og reiser, skriv gjerne at du har folk som skal bo i boligen mens du er på tur. Pass også på at barna er bevisst på hvor mye de deler på sosiale medier om sin reise. De må ikke fortelle fremmede hvor de bor eller om de skal på reise.

Finn måter du kan få det til å se ut som om noen er hjemme mens du er ute og reiser. La enkelte lys stå på i boligen. La radioen stå på så det er lyd i boligen. Lyd og lys kan også kontrolleres ved tidsur. La gjerne litt rot ligge rundt i boligen, da ser det ut som om det er folk hjemme. Har du fasttelefon bør denne kobles videre til din mobil. Sørg for at posten alltid blir tatt inn hver eneste dag, og stans alle aviser mens du er borte, med mindre du har en nabo som kan få tatt inn post og avis.

Om aviser samler seg opp på trappa og postkassen blir full, er det lett å tolke det til at dere ikke er hjemme og at deres bolig er lett å gjøre innbrudd i. Allier deg med naboen slik at de kaster sitt søppel også i din søppeldunk. Lar du verdisaker som pc, ipad, mobil, smykker og andre ting ligge fremme er det nærmest å regne som en invitasjon til innbruddstyven. Har du verdisaker liggende i huset, sørg for å merke dem, gjerne brennmerke om det går an. Da blir de for lette å spore og har dermed liten verdi for innbruddstyven.

Når alarmen går

Det første man bør gjøre når alarmen går er selvfølgelig å ringe 02800. Gjør deg og familien en tjeneste, ikke spill helt, det går veldig sjelden bra. Snakk med politiet og la de håndtere situasjonen, de er trent til det, det er ikke du. Det behøver ikke ta veldig lang tid før de er på døren, så hold dere skjult frem til politiet dukker opp.

Når politiet har kommet, gjerningsmennene har forsvunnet eller er pågrepet, så er det på tide å begynne å registrere eventuelle skader og tapte verdier. Har dere verdifull kunst, smykker eller andre ting som er ekstremt verdifulle, sørg for at dere har bildedokumentasjon og eventuelt takst på disse gjenstandene. Det gjør det lettere for dere når dere skal fortelle politiet hva som er savnet og når dere skal i samtaler med forsikringsselskapet.

Hvis det er noe på selve boligen som er ødelagt, for eksempel dør eller vinduer, bør dere ta kontakt med låsesmed og glassmester så fort som mulig slik at dette blir ordnet før mer skade skjer. Så kommer det som er litt vanskelig. For mange er en slik invasjon av hjemmet ganske traumatisk og hvor traumatisk er selvfølgelig avhengig av hvor alvorlig selve hendelsene er, og hvorvidt ofrene er i stand til å takle traumer på en adekvat måte.

Når traumet er et faktum

Dette handler om mennesker som blir invadert i sine hjem, et hjem som skal være deres trygge havn og beskyttelse mot resten av verden. Der ute er man forberedt på at det kan skje farlige ting, men hjemme slipper man guarden ned og slapper av, spesielt om man har tatt forhåndsregler slik at boligen skal være så trygg som mulig.

I 2013 sa psykologspesialist Rune I. Svendsen i Falck Healthcare til Trønderbladet at det for mange kan være vanskelig å komme i gang med hverdagen igjen etter ett innbrudd fordi følelsen av utrygghet sitter så dypt. Han mener at det er ikke nok å få låsesmeden og glassmesteren på besøk, man bør i noen tilfeller vurdere å bli fulgt opp av psykolog i etterkant av innbruddet. Man må ikke glemme at innbruddet var i deres hjem og at den utryggheten ikke forsvinner av seg selv. Tanker om at hjemmet ikke er den trygge havnen lengre, kan sitte hardt i. Det handler om at man mister total kontroll i et hjem hvor vi på en måte alltid skal ha kontroll og dermed kan slappe av. Hvor lett er det å slappe av et sted hvor noen har gjort deg til et offer? Et sted hvor noen har brutt seg inn i ditt aller helligste og kanskje skadet deg og familien din?

Ved at en psykolog kommer inn tidlig etter innbruddet, og vurderer hvorvidt det er nødvendig med psykologisk oppfølging, kan man forhindre seneffekter som for eksempel PTSD, angst og depresjoner. Det er faktisk mange psykologiske mekanismer som trer inn når man opplever fare på kroppen. For eksempel er det det som heter kamp eller flykt responsen sier noe om hvordan vår kropp og vårt sinn reagerer når det oppstår farlige situasjoner. Noen har instinkter som sier de skal rømme gjerne i sterk angst eller frykt når det skjer noe som personen oppfatter som farlig. Andre har instinkter som trigger aggresjon og sinne, hvilket gir en kampreaksjon. Det vil si at man møter faren ansikt til ansikt.

Hvordan man reagerer i selve situasjonen er også en indikator på hvordan man vil håndtere situasjonen i ettertid.  Mange kan risikere å få angst for ting de før ikke hadde problemer med. For eksempel kan en så enkel ting som at ytterdøren åpnes trigge minner og vonde følelser. Dette kan også i verste fall utvikle seg til Posttraumatisk stresslidelse som er en mer alvorlig form for angst, som gjerne er utløst av psykiske traumer. Før var dette noe man identifiserte mest hos soldater som hadde vært i kamp, men i dag ser man at dette er reaksjoner som alle kan få om man utsettes for hendelser som oppleves som en trussel om død for seg selv eller andre eller om man opplever at ens fysiske, seksuelle eller psykiske integritet blir alvorlig krenket.

Det er mange symptomer på PTSD og disse kan i stor grad hemme pasienten i hverdagen om de er alvorlige nok. Et typisk symptom er såkalte flashbacks eller mareritt om situasjoner som kan minne om det som utløste traume i utgangspunktet. Mange vil gjerne unngå ting som kan trigge følelsen av angst som man opplevde under hendelsene som utløste traumet. Det er helt vanlig å oppleve store problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet. I praksis betyr dette at kroppen vil være i konstant beredskap og dette svekker de kognitive, emosjonelle og fysiske evnene til å fungere i dagliglivet. Det blir vanskelig å være sosial og det blir vanskelig å fungere i en jobb setting.

For å forhindre eller sørge for at PTSD ikke får utviklet seg fullt ut, er det bra å få inn en psykolog tidlig i en situasjon der hjemmets grenser har blitt overtrådt. Da får man kartlagt hvordan situasjonen har påvirket de forskjellige familiemedlemmene og hva som eventuelt kan være lurt å gjøre for at de skal komme tilbake i gjenge igjen så fort de kan. De behandlingsformene som har vist seg å ha best virkning er kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi, øyebevegelse desensitivisering og reprosessering. Disse kan brukes alene eller i kombinasjoner, alt etter hva som kan gagne pasienten.

Men alt i alt så handler det om å ligge et par skritt foran. Sørg for at boligen er så trygg som mulig med alle tiltak som du føler er nødvendige. Spesielt om man skal få bukt med den farsotten som har gått over Norge de siste årene, nemlig de østeuropeiske bandene.

– De østeuropeiske bandene er proffe og mer målbevisste enn vi har vært vant til i Norge, men har du en bolig med et solid sikkerhetsinntrykk, reiser de videre, forklarer sikkerhetsekspert Johnny Brenna som har lang erfaring fra forsvaret og politiet sier sikkerhetsekspert Johnny Brenna til klikk.no.

Få et uforpliktende tilbud fra Tjenestetorget og installer boligalarm i dag.

Boligalarm test

Tenkt til å skaffe deg boligalarm? Da er du sikkert nysgjerrig på hva slags tester som finnes og hvilke du bør lytte til.

Ofte finnes det en hel del tester på nettet, som kan hjelpe oss med å ta ulike valg. Stort sett brukes disse testene til å finne ut av hva slags produkter man bør kjøpe, og hva slags produkter man ikke bør kjøpe. Disse testene kan absolutt være hjelpsomme, men du bør være nøye på at du leser dem riktig og du bør også bruke andre hjelpemidler når du skal handle ting som koster en del.

read more

Slik velger du alarmselskap

Hvert år blir det begått et stort antall innbrudd i norske boliger. Med en boligalarm er du føre var. Slik finner du et alarmselskap som gjør deg bedre sikret.

read more
Side 1 av 912345...Siste»