Group 2 Icon input - Place

Bør du binde renta nå?

Bør du binde renta nå?
4.6 (91.48%) 54 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Når du binder renta i for eksempel fem år, vet du nøyaktig hvor mye du skal betale til banken de neste seksti månedene. For unge som ofte er nødt til å låne nesten hele kjøpesummen, kan fastrente gi en forutsigbar privatøkonomi og bedre nattesøvn. Dessverre er rentebinding svært uvanlig blant yngre bankkunder. Jeg mener at langt flere bør vurdere det.

ULEMPER MED FAST RENTE

FLYTENDE BILLIGERE :

Historisk har det lønt seg å velge flytende rente. Du har spart 0,5 – 1 prosentpoeng årlig versus fastrente. Det betyr imidlertid ikke at forskjellen forblir så høy framover. Sagt på en annen måte: Du vil ikke tape så mye penger på å binde renta nå, som du risikerte for noen år siden. Hvorfor? Den flytende renta kan ikke synke så veldig mye mer.

DYRT Å BRYTE:

Selv om du har bundet renta i ti år, kan du bryte avtalen når som helst. Men hvis rentene i mellomtida har falt, vil banken kreve kompensasjon. Det kalles overkurs.

Eksempel: Du binder lån på en mill. kr i fem år til 3,5 prosent. To år etterpå vil du ut av avtalen, men nå har rentene for nye fastrentelån sunket til 3 prosent (renta for et lån med 3 år gjenværende løpetid): Skal banken ta tilbake lånet ditt og låne pengene videre til en ny kunde, vil den få 0,5 prosentpoeng dårligere betalt av den nye kunden. Derfor forlanger banken at du dekker tapet, som her blir rundt 14 000 kroner (10 000 etter skatt).

Men: Er renta høyere enn da du bandt, får du penger av banken. Det kalles underkurs.

MINDRE FLEKSIBELT:

Unge boligkjøpere har ofte behov for et mer fleksibelt boliglån enn eldre. De skifter bolig, de stifter familie, får ny jobb, bedre lønn eller må flytte. Kanskje får de forskudd på arv. Et flytende boliglån er mer fleksibelt. Et alternativ er å binde bare halve lånet og bruke ekstrapenger til å nedbetale den flytende delen.

SAMLIVSBRUDD:

Samlivsbrudd fører ofte til at den overtar den andres halvdel av bolig og lån. Med fastrentelån risikerer du overkurs i tillegg. Vil dere splitte lånet? Bankene har forskjellig praksis på dette og vil nok vurdere fra sak til sak hvorvidt man tillater deling av fastrentelån.

 

FORDELER MED FAST RENTE

FORSIKRING:

Hvor høy lånerente kan du tåle? Fire prosent, åtte prosent? Husk at familieøkonomien ikke er statisk og at den både har en kostnads- og en inntektsside. Hva om dere får et ekstra barn, hva om en vil jobbe deltid? Kan dere leve  med disse endringene selv om renta blir 6 %? Hvis ikke, kan det være smartere å binde renta på dagens lave nivåer.

FORUTSIGBART:

Når du binder renta, fryser du en viktig del av kostnadene i familieøkonomien. Det gjør det lettere å planlegge både på kort og lang sikt. Det blir for eksempel enklere å legge penger regelmessig til side hver måned for langsiktig sparing (aksjer/fond).

LAV RENTE:

Risikoen for å tape mye penger på rentebinding er langt mindre når renta er så lav som nå. Den flytende renta kan jo ikke synke under null. Selv om Norges Bank skulle kutte styringsrentene helt ned mot 1 prosent, vil den flytende boligrenten sannsynligvis ikke bikke under  2,5 prosent.

DU KAN FLYTTE LÅNET:

Mange tror at de må bryte fastrenteavtalen hvis de kjøper ny bolig eller av andre grunner vil flytte lånet. Det er feil. Har du kjøpt ny bolig kan banken la deg beholde lånet som det er, mens de bytter ut den gamle boligen som sikkerhet og erstatter den med den nye, såframt du ikke kjøper en bolig med langt lavere verdi

Søk maks studielån!

Har du ikke behov for studielån? Du bør likevel ta opp maks lån og heller bruke pengene til egenkapital for ditt første boligkjøp

read more