Beste innboforsikring - slik finner du den

 

 

Linda Therese Stadeløkken

Alle som leier eller eier en bolig, må ha en innboforsikring. Ellers kan du risikere hundretusenvis av kroner i tap.

Eier du bil, må du ha ansvarsforsikring. Eier eller leier du bolig, må du ha innboforsikring Så enkelt er det. Førstnevnte forsikring er lovpålagt. Det er ikke innboforsikring. Men det er galematias å velge den bort. Du kan risikere store tap hvis du får et omfattende innbrudd eller brann i boligen din.

Hva dekkes?

En innboforsikring dekker alt innbo og løsøre som du eier. Det vil si blant annet klær, møbler, bøker, DVDer og elektriske apparater til sykler, barnevogn og penger. For å nevne noe. Det er imidlertid enkelte beløpsgrenser når det gjelder dekning av dyre enkeltgjenstander (se under)

Du får erstattet dette både ved tyveri og brann, men også skader som oppstår ved for eksempel lekkasje, etter nærmere fastsatte regler. De fleste innboforsikringer inkluderer også en egen rettshjelpdekning.

Inkludert i villaforsikringen

Når du skal forsikre et hus eller delt bolig (rekkehus, tomannsbolig etc), må du ha en villaforsikring, og denne inkluderer vanligvisen innboforsikring. Sjekk med ditt selskap. Men bor du i en leilighet, er det som regel borettslaget eller sameiet som sørger for bygningsforsikring, slik at selve bygården er dekket i tilfelle brann. Du betaler den gjennom de månedlige felleskostnadene. Men du må sørge for å skaffe deg en separat innboforsikring. Du får ikke dekket innboet i leilighet uten innboforsikring selv om bygningsforsikringen gir deg en ny leilighet ved en fullstendig brann.

Her er detaljene på hva som dekkes ved innboforsikring:

Vanligvis dekkes følgende i en innboforsikring:

 • Innbrudd/tyveri: Pass på at du følger vilkårene i forsikringen, som for eksempel at dørene er låst og vinduer ikke forlates vidåpne. Ellers risikerer du avkortning. Sjekk også om forsikringen dekker tyveri fra for eksempel balkong eller boder, garasje eller andre fellesrom.
 • Brann
 • Naturskader
 • Lekkasjer: Det vil si vannledningsskader som følge av plutselig og uforutsett utstrømming av vann ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra byggets rørledning eller via tilknyttet utstyr som f eks vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Skyldes vannskadene massiv snøsmelting eller et bad som er pusset opp på egenhånd uten godkjenning, er det slett ikke sikkert at skader blir dekket. Selskapene skiller ofte mellom skader som skyldes innsig av vann utenfra, og skader fra rør etc innenfra. Sjekk hva som står i vilkårene i ditt selskap.
 • Rettshjelp: Betalt juridisk bistand når du er i kommet i en tvist som privatperson eller som eier eller leier av leilighet. Det samme gjelder erstatningsansvar som boligeier/leier. Saker som gjelder skilsmisse, arv eller tvister i arbeidslivet dekkes normalt ikke av en innboforsikring.
 • Strømbrudd: F eks pengetap pga matvarer i fryser som må kastes etter langvarig strømbrudd.
 • Hotell: Når man må bo på hotell fordi boligen er ubeboelig pga skade.

Listen er ikke utømmelig, og selve dekningene kan variere fra selskap til selskap.

husk aa lese par forsikringsvilkaarene

Dekkes barna?

Mange studenter dekkes av foreldrenes innboforsikring, selv om hybelen ligger i en annen by, så lenge de er registrert på foreldrenes adresse i Folkeregisteret. Noen forsikringsselskaper har riktig nok innført toårsgrense på hvor lenge du kan bo hjemmefra og samtidig bruke mor og fars forsikring. Ta en telefon til eget selskap og sjekk vilkårene der. Uansett opphører dette ”amnestiet” når du melder flytting i folkeregisteret. Ved å melde flytting til studiestedet, er det nødvendig med egen innboforsikring, selv om forsikringssummen vil være lav.

Dette bestemmer prisen på din forsikring

Prisen er en funksjon av blant annet:

 • Hvor i landet du bor. Høyere risiko for tyveri i byer gir høyere pris
 • Hvor du bor i forhold til brannstasjon: Enkelte selskaper øker prisen betydelig hvis du bor langt fra en brannstasjon, som følge av større risiko for store skader ved brann
 • Ønsket forsikringssum. Men prisen øker ikke fryktelig mye om du utvider dekning med 100-200 000 kr
 • Vanlig med 4000 kr, men prisen synker en del om du velger økt egenandel ved tyveri. Kan variere fra skade til skade. I en kollektiv hjemforsikring, som tilbys via fagforening kan egenandelen ofte være lavere og fordelene mer gunstige enn en privat avtale.
 • Skadeforebyggende tiltak: Boligalarm, vannstoppventil med mer.
 • Medlem i fagforening, bedriftsavtaler mm

Sjekk prisene

Det er lurt å sjekke prisen i ulike selskaper, siden de vektlegger disse forholdene ulikt. I enkelte selskaper får du liten eller ingen rabatt for skadeforebyggende tiltak, og de vektlegger også geografi ulikt. Mens noen selskaper gir et solid prishopp ved lang avstand til brannstasjon, er dette mindre vektlagt i andre.

På tjenestetorget.no er det svært enkelt å sende ut en prisforespørsel til flere selskaper samtidig. Da er du sikker på at alle selskaper får de samme opplysningene fra deg om ønsker egenandel, skadeforebyggende tiltak etc

Gode kollektive tilbud

Du bør alltid oppgi hvilke organisasjoner du mer medlem av når du sammenligner forsikringer. Det kan gi høye rabatter. Slike kollektive forsikringer har ofte samme dekningsområder som en vanlig innboforsikring fra samme selskap, men kan være gunstigere når det gjelder egenandel og øvrige vilkår, f.eks hvilke beløpsgrenser som gjelder for dekning av ulike skader.

Er du LO-medlem, har du sannsynligvis allerede en god innboforsikring inkludert i kontingenten. Du behøver ikke to. Husk imidlertid å kjøpe en separat forsikring hvis du melder deg ut av organisasjonen. Ved en slik utmeldelse må du sjekke hvor lenge forsikringen er gyldig. Det er slett ikke sikkert den opphører med en gang medlemskapet opphører.

Samle eller shoppe?

Du vil ofte få tilbud om en samlerabatt hvis du samler alle forsikringene dine hos ett selskap. Hvis du ønsker pris på en større pakke med forsikringer, kan dette gi en solid besparelse. Men du bør alltid sammenligne det med å shoppe hver forsikring for ulike selskaper. De ulike selskapene kan være ”gode” på ulike forsikringer, og har kanskje gunstige priser på bilforsikringer, men satser ikke like heftig på innboforsikring.

Sjekk også vilkårene

Men det er ikke tilstrekkelig å sjekke prisen. Du bør sjekke om det er store forskjeller i vilkårene mellom tilbudene du mottar.

Derfor bør du sjekke følgende:

 • Innboverdien: Du bør hvert år sjekke at forsikringssummen dekker dine verdier og behov. Det koster forholdsvis lite å øke maks dekning. Hvis du setter opp for lav forsikringssum, risikerer du å ikke å få full erstatning. Du skal ikke sette opp bruktverdien av alle tingene du eier, men gjenanskaffelsesverdien, det vil si hva det koster å erstatte eiendelene dine.
 • Kostbare eiendeler: Har du enkelte spesielt kostbare verdigjenstander, slik som dyr terrengsykkel, bunad, eller videokamera? Du bør sjekke om disse dekkes fullt ut gjennom innboforsikringen, eller om du behøver en separat verdisakforsikring for enkelte av disse eiendelene. For eksempel har de fleste forsikringer et tak på hvor mye du kan få tilbake ved stjålet sykkel. Dette bør vurderes fortløpende. Når du kjøper dyre enkeltgjenstander, bør du derfor sjekke om de er inkludert i forsikringen eller om de eventuelt har en lav maksdekning.
 • Tilleggsdekning: Hvis det er begrensninger på dekning av verdifulle enkeltgjenstander, er det viktig at selskapet i det minste tilbyr tilleggsdekninger, både for slike gjenstander, men eventuelt også for verdigjenstander som ofte tas med utenfor hjemmet, hvis det er begrensninger på dekning ved tyveri utenfor hjemmet.
 • Skadeforebyggende tiltak: For eksempel vil en boligalarm redusere premien vesentlig.
 • Bor du i kollektiv? Da bør du passe på. Har du ulåst soveromsdør, kan du risikere avkortninger i erstatningen. I tillegg kan du risikere at forsikringsselskapet nekter å erstatte tyveri fra fellesrom. Det kan være avhengig av kontrakten med utleier. Har du en selvstendig kontrakt med utleier, eller en gjensidig hvor dere står felles ansvarlige for husleie? Sjekk hvilke regler som gjelder for de ulike forsikringsselskapene.
 • Egenandel: Enkelte selskaper gir ikke egenandelen som du har bedt pris om, men bruker sine egne satser. Er prisen og vilkårene for øvrig nokså like, bør du selvsagt velge selskapet med den laveste egenandelen.

Få tilbud i dag

Benytt deg av Tjenestetorget sitt skjema under for å få et godt, uforpliktende tilbud på forsikring. Du velger selv om du ønsker å takke ja til tilbudet eller ikke.

Les flere artikler om forsikring

Billig forsikring – slik gjør du det

Forsikringsselskapene tjener svært godt på kunder som sjelden eller aldri sjekker forsikringene sine. Minst en gang i året bør du sjekke prisen for å få billigst forsikring. Slik gjør du det!

read more