ATV-forsikring

Få ATV-forsikring til en god pris med gode betingelser. Enten du ønsker delkasko, full kasko eller en mer dekkende forsikring.

Det er store forskjeller på vilkår og priser mellom ulike forsikringsselskap. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Hallgeir Kvadsheim,
Økonomisk rådgiver

ATV-forsikring

Om du eier en registrert firehjuling eller ATV, bør den forsikres. Du kan velge mellom ansvarsforsikring, delkasko eller fullkasko. Du bestemmer selv hvilken dekning du vil ha. Ansvarsforsikring er minstekravet. I noen forsikringsselskaper kan du forsikre din ATV under motorsykkelforsikring.

ATV ansvarsforsikring

Dette er den billigste type forsikring. Siden den er den rimeligste, dekker den heller ingen skader på egen ATV.

I ATV ansvarsforsikring får du dekt:

 • Personskader for alle som er involvert i ulykken (ubegrenset beløp)
 • Skader på andres bygninger og eiendeler (inntil 10 000 000 kroner)
 • Rettshjelp (inntil 100 000 kroner)

ATV delkasko

Delkasko inneholder samme dekningen som ansvar, og litt til. Likevel er den et rimeligere alternativ enn full kasko. Den dekker skade på egen ATV ved:

 • Brann, eksplosjon og lynnedslag
 • Tyveri eller tyveriforsøk

I tillegg går får du veihjelp om du skulle bli utsatt for skade, tyveri, tekniske problemer og/eller når passasjer blir syk, skadet eller dør. Veihjelp kan gi deg:

 • Berging og tauing
 • Hjemtransport
 • Hotellopphold i stedet for hjemreise
 • Transport av reservedeler

Personlig løsøre, samt ekstrautstyr dekkes som oftest til en viss sum eller mot et tillegg i prisen.

Du kan også få forsikret tilhenger til ATV mot et lite tillegg i prisen.

ATV kasko

Full kasko er en enda bedre alternativ. Den har samme dekningene som i ansvar og delkasko, men dekker også skade på egen ATV ved:

 • Kollisjon, utforkjøring eller velting
 • Annen ytre påvirkning

Firehjuling for barn

En firehjuling klassifiseres som et leketøy om den ikke kjører raskere enn 6 km/t og veier under 50 kilo. Om firehjulingen går under kategorien leketøy, trenger du ikke å registrere ATVen. Det er da heller ikke krav til førerkort eller bruk av verneutstyr.

Firehjuling

Kjært barn har mange navn. Selve begrepet ATV omfatter et bredt spekter av kjøretøy. Alt fra firehjulsmopeder, motorsykler til konkurranse, og traktorer til bruk i lang- og skogbruk eller bygg og anlegg.

ATV førerkort

Om du kjører en ATV på lukket bane eller annet avsperret område i regi av motorsportforbund, trenger du ikke å ha førerkort eller registrert ATV.

Kjøring på vei med ATV

Du har lov til å kjøre på vanlig vei om det er hvite skilter på ATVen, at føreren har førerkort for klassen ATVen er registrert for, samt påbudt verneutstyr er på plass. Verneutstyr blir i dette tilfellet godkjent styrthjelm.

Egenandel på ATV-forsikring

Egenandel på forsikring avhenger a forskjellige faktorer. Først og fremst vil den avhenge av type forsikring du velger. I tillegg vil du kunne velge hvor stor egenandel du ønsker selv når du tegner forsikringen. Generelt er det slik at jo lavere egenandel du velger, jo høyere totalpris blir det på selve forsikringen. Det lønner seg derfor i veldig mange tilfeller å velge høy egenandel slik at du betaler kun når noe oppstår.

Ofte kan du også få reduksjon på egenandel på tyveri når din ATV er sikret med FG-godkjent lås.

Pris på ATV-forsikring

Prisene på forsikringen varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Derfor anbefaler vi at du sjekker priser og vilkår hos flere selskaper. Ved å sammenligne tilbud på denne måten vil du være sikker på at du får beste forsikring for deg.

Gjennom Tjenestetorget kan du innhente tilbud fra flere – gjennom ett skjema. Du fyller ut skjemaet med informasjonen og velger deretter selskaper du ønsker å sende det til. Du vil da bli kontaktet med et pristilbud basert på skjemaet. Du sammenligner og velger enkelt det som passer deg best!

Les artikler om Forsikring

15 tips til en bedre privatøkonomi!

Ønsker du å få bedre råd? Med disse 15 tipsene til en bedre privatøkonomi fra Hallgeir Kvadsheim, strekker pengene lengre – hver eneste måned.

Sjekk forsikring: Det lønner seg

Du bør sjekke forsikringer én gang hvert år. Og gjør det til en vane. Da får du sjansen til å få billigst mulig forsikring til best mulig pris.

Klar for Black Friday? Dette må du huske på!

Black Friday er en shoppingdag det nærmest er umulig å «slippe unna». Vi får bøttevis med påminnelser i form av både gode og dårlige tilbud. Disse tipsene hjelper deg til å unngå at årets Black Friday blir «for mørk».

Share This