Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

2016: Forsikringsselskapene som gir best service

2016: Forsikringsselskapene som gir best service
4.5 (89.17%) 48 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

EPSI har gjennomført en ny test av kundetilfredshet innen skadeforsikring for 2016. Hvem gir best service? Tilfredshet med skadeforsikring i Norge er så å si lik som i fjor; nordmenn er mer tilfreds med forsikringsselskapene enn bankene sine.

Kundetilfredshet omtrent lik

Det er liten forskjell i forbindelse med kundetilfredshet mellom de ulike forsikringsselskapene. Av alle kommer SpareBank1 Forsikring best ut med en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 73,9. De mindre forsikringsselskapene kommer samlet sett også godt ut. «Øvrige forsikringsselskaper» inneholder analyseresultater fra intervjuer med kunder av andre forsikringsselskap enn det som er oppgitt.

– Mer kontakt, oppfølging og informasjon

De mest fornøyde kundene er de som aktivt bruker «min side» og som følger forsikringsselskapet på sosiale medier, eller som innimellom er i kontakt med sine selskapet utenfor skadesituasjoner. Det betyr at de passive kundene også er de mindre tilfredse. Mer kontakt, oppfølging og informasjon bidrar altså at du som forsikringskunde generelt blir mer fornøyd med forsikringsselskapet ditt.

Tilfreds betyr trofast

Tidligere har man sett at de er de forsikringskundene med et langt kundeforhold som er mest fornøyde. Altså, fører tilfredshet til trofasthet. Nå derimot er det oppgitt at det er mye færre nordmenn enn før som har vært kunde i samme selskap i mer enn 10 år. I tillegg er fordelskundene vesentlig mer fornøyde og lojale enn de som ikke er det.

 

Hvem er best ved skade?

Generelt har de fleste som har hatt en skade opplevd at det er enkelt å melde om en skade; både via telefon og internett.

I følge kundene med skade så er SpareBank1 Forsikring best på håndtering av skadesakene. Naturlig nok er også de som fikk erstatning mest fornøyde, mens de som ikke fikk er mest misfornøyde. Generelt er forsikringskundene som har hatt en skade mest fornøyde.

Hvilket forsikringsselskap skal du velge?

Det er veldig vanskelig å svare på. Vi anbefaler at du først starter med å innhente tilbud fra de ulike selskapene først, for så å vurdere dette opp mot kundeservice. Hør gjerne også med venner og bekjente om hvilke erfaringer de har.

Fyll kun ut skjemaet nedenfor innen de ulike forsikring du ønsker tilbud på. Deretter velger du hvilke selskaper du ønsker tilbud fra. Du vil dermed bli kontaktet med tilbud innen kort tid. Du kan da vurdere tilbudene opp mot test av kundeservice og lignende.