Advokater

Å finne en god advokat som behersker det rettsområdet din sak angår, kan være en lang og krevende prosess.

Fyll ut skjemaet under. På neste side velger du selv hvilke advokater som skal få motta din bedrifts forespørsel. Formidling av din forespørsel er helt uforpliktende og gratis.

Tjenesten er gratis og uforpliktende!

Råd om
advokater
Av Hallgeir Kvadsheim, Økonomisk rådgiver.

Mitt beste råd er å innhente tilbud i fra flere advokater om din sak. En god advokat kan spare deg og din bedrift for tid og penger!

Les alle tips

En god advokat kan spare deg og din bedrift for penger

Av og til kan det bli ekstremt dyrt å gjøre ting på egen hånd i stedet for å gå via advokat. En god advokat kan spare deg og din bedrift for både tid og penger.

Møt forberedt til møte med advokaten

De fleste advokater honoreres per time. Derfor er det viktig at du møter forberedt til møte med advokaten. Rydd opp i papirene før møtet og sett gjerne opp en kronologisk oversikt over hendelsene i din sak. Da blir det enklere for advokaten å sette seg inn i saken.

Velg en advokat som kan ditt fagområde

Enkelte advokater kan hevde at de kan ganske mye om alle fagfelt innen jussen. Pass på. Det kan være en fordel å gå til en advokat som har ditt saksområde som spisskompetanse, og har god erfaring fra liknende saker, for eksempel skatterett. Spør gjerne hvilke erfaring advokaten har på ditt saksområde.

Gi lik informasjon til de advokatene du forhører deg med

For at du skal kunne få sammenlignbare tilbud fra de advokatene du forhører deg med, må du gi de samme type informasjon. Ellers risikerer du å sammenligne epler og pærer. Derfor kan det være en fordel å bruke ett standardisert skjema som her på Tjenestetorget, som sendes ut på anbud til de advokatene du selv velger.

Om saken

Type advokattjeneste din bedrift søker

Hvor langt har tvisten kommet?

Har du spørsmål vedrørende en konkret sak eller dreier det seg om generell rådgivning?

Beskrivelse av saken. Om du ikke ønsker å beskrive saken her, vil advokatkontorene du velger kunne ta direkte kontakt for å få saken beskrevet.

Kontaktiopplysninger

Firmanavn

Kontaktperson

Adresse

Postnummer

Poststed

Fylke

Kommune

Telefonnummer

E-post

Jeg ønsker å motta relevant informasjon og oppfølging fra Tjenestetorget på e-post.